อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

กสทช.เห็นชอบคืนเงิน "NOW26-สปริงนิวส์" กว่าพันล้าน

อนุกรรมการเยียวยาทีวีดิจิตอล เห็นชอบกรอบเงินชดเชย คืนให้ช่อง "NOW26-สปริงนิวส์" แล้ว ด้านสมาพันธ์แรงงานสื่อฯ ร้องขอให้ชดเชยเพิ่ม 3 เดือน จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.22 น.

วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยา เพื่อพิจาณาแผนเยียวยาและคืนเงินให้กับช่อง NOW26 และ สปริงนิวส์ 19 ว่า ช่องสปริงนิวส์ 19 ยอดวงเงินประมูลใบอนุญาจำนวน 1,318 ล้านบาท มีการจ่ายค่าธรรมเนียมทั้ง 4 งวด จำนวน 878.2 ล้าบาท  คิดเป็นค่าธรรมเนียมคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้งาน (2556-2575) คิดเป็นวันจำนวน 5,749 วัน เวลาที่ใช้ใบอนุญาตไปแล้ว 1,339 วัน เหลือระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้งานอีก 3,540 วัน (สิ้นสุดวันยุติการให้บริการในวันที่15 ส.ค.62) คิดเป็นเงินชดเชย 567.407 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่รัฐออกให้ (ค่ามัคและค่าออกอากาศดาวเทียม 27 ล้านบาท ค่ามัสแครี่ 35.4 ล้านบาท ) มีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 4.4 ล้านบาท ดังนั้น เงินที่รัฐจะชดเชยให้ราว 500 ล้านบาท

ส่วนแผนเยียวยาพนักงานสปริงส์นิวส์ 19 ได้ส่งแผนเยียวยามาแล้ว โดยจะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและจ่ายเงินเพิ่มกรณีพิเศษอีก 1 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้สมาพันธ์แรงงานสื่อสารมวลชนได้ทำหนังสือแจ้งให้กสทช.ขอให้ผู้คืนใบอนุญาตชดเชยเพิ่มพิเศษ 3 เดือน กสทช.จึงขอให้สปริงส์นิวส์ 19 กลับไปพิจารณาเพิ่ม

สำหรับช่อง NOW 26 นั้นได้ประมูลคลื่นไปด้วยมูลค่า 2,200 ล้านบาท ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไปแล้ว 3 งวดรวม 1,472 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 5,479 วัน ยังไม่ได้ใช้งานใบอนุญาตอีก 3,540 วัน คิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ใช้งาน 951 ล้านบาท หักผลประโยชน์ที่รัฐสนับสนุน ค่ามัค 26 ล้านบาท ค่ามัสแครี่ 33 ล้านบาท ไม่มีกำไรสุทธิ ดังนั้น จ่ายค่าชดเชยให้ราว 890 ล้านบาท หักค้างชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 จำนวน 201 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 14 ล้านาท เหลือเงินชดเชยที่จะจ่ายราว 675 ล้านบาท สำหรับแผนเยียวยาพนักงาน NOW 26 แจ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน แต่ยังไม่ได้เสนอเพิ่มอีก 1 เดือน กสทช.แจ้งให้เยียวยาในมาตรฐานเดียวกันกับสปริงส์ 19 และให้พิจารณาคำขอของ สมาพันธ์แรงงานสื่อสารมวลชนเช่นกัน
 
ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการยุติการออกอากาศของทั้ง 2 ช่องจะเกิดขึ้นหลังจากอนุมัติกำหนดเวลาในการยุติการออกอากาศ วันที่ 15ส.ค.62 นอกจากนี้อนุกรรมการได้รับเอกสารการขอคืนช่องของไบรท์ทีวีในวันนี้เช่นกัน โดยคณะอนุกรรมการฯ จะนำมาพิจารณาต่อไป ซึ่งอนุกรรมการฯ ได้เชิญผู้ให้บริการโครงข่ายภาคพื้นดินทั้ง 4 รายมาหารือ พร้อมแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาในการยุติการใช้คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ โดยให้ผู้ให้บริการทั้ง 4 ราย ประเมินค่าใช้ในการชดเชยผู้ให้บริการมัคภายในเดือนส.ค.นี้ เพื่อยืมเงินกองทุนกทปส.มาดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 68