อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

7พันธมิตรในเทคโนธานีเปิดบ้านฉลองครบรอบ30ปี

เทคโนธานีฉลองครบรอบ 30 ปีจัดกิจกรรม เปิดบ้านโชว์ผลงานของทั้ง 7 หน่วยงานในพื้นที่  22-24 พฤษภาคมนี้  ที่เทคโนธานี  คลองห้า  ปทุมธานี   พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.40 น.


วันนี้  (15 พ.ค.62) ที่อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดย หน่วยงานพันธมิตรในเทคโนธานี ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธนี  แถลงข่าวการงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี  มุ่งสู่นวัตกรรม “  เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้งเทคโนธานี 

รศ.นพ. สรนิต   ศิลธรรม  ปลัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)  เปิดเผยว่า แม้ว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ จะเปลี่ยนสังกัดมาอยู่ในกระทรวงใหม่ หรือกระทรวงอว. แต่หน่วยงานสำคัญ ๆ ของกระทรวงก็ยังอยู่ในเทคโนธานี  เช่น สำนักงานปลัดกระทรวง อว.   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)   และในพื้นที่เทคโนธานี  ไม่ได้มีแค่หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ อย่างเดียว  แต่ยังมีหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานในกระทรวงพลังงานคือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  อีกด้วย    

ดังนั้นเมื่อเทคโนธานีได้ดำเนินงานมาจนครบ 30 ปี   มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความตระหนักเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เสริมแกร่งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน Startup  ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการวิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ   จึงถึงเวลาแล้วที่จะสื่อสารความสำคัญของเทคโนธานีออกไปให้สาธารณชนได้รับรู้  โดยทั้ง  7 หน่วยงานจะร่วมกันจัดกิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนธานี  30  ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”  ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.  ที่เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

สำหรับไฮไลท์กิจกรรมประกอบด้วย  “เปิดบ้าน วว. สานสัมพันธ์เทคโนโลยี”  ในความรับผิดชอบของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 56 ปี  เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ในศักยภาพการปฏิบัติงานวิจัย บริการอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของ วว. ภายใต้ธีม “4 Guiding Principles for TISTR”  ได้แก่ วทน.เพื่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  วทน.เพื่อชุมชน  วทน.แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   มีการอบรมอาชีพ   เยี่ยมชมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซึ่งมีศักยภาพประสิทธิภาพการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0

ด้าน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  นำเสนอ Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง  360 องศา  ซึ่งนอกจากจะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชมด้วยตัวเองแล้วยังมีเกมสนุกๆ ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเล่นด้วย  ส่วนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ไม่ใช่มีแค่การสร้างมาตรฐานการวัด...แต่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวัด เพราะการวัดจะทำให้คุณภาพชีวิตดีกว่าที่เคยเป็นมา รวมทั้งร่วมเรียนรู้และยกระดับมาตรฐานการวัดด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน  

ส่วนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)   จะพาชมศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี คลองห้า  ดูการบริการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฉายรังสีในผลิตภัณฑ์ และการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทลีย์  ที่สามารถฉายรังสีผลิตภัณฑ์ไทยหลากหลายชนิด  

สำหรับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พาชมฐานการเรียนรู้งานวิจัยป่านิเวศกับการลดปริมาณ PM.2.5  ใน  “ERTC กับการสร้างป่านิเวศเพื่อลดฝุ่น PM.2.5”   ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าป่านิเวศสามารถช่วยลด PM.2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ยังเปิดอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  : ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานหนึ่งเดียวในอาเซียน ให้ชมอีกด้วย

 ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม”  สามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมล่วงหน้าได้ที่ www.technothani.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39