อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

"สรนิต"คาดจัดโครงสร้างสำนักงานปลัดกท.อว. แล้วเสร็จใน 90 วัน

“สรนิต” ปลัดกระทรวง อว.คนแรก คาดจัดโครงสร้างสำนักงานปลัดกท.ใหม่ แล้วเสร็จภายใน 90วัน ย้ำงานเดิมในกท.วิทย์ไม่ได้ลดลง เพียงแต่มีงานด้านอุดมศึกษาเข้ามาเติม พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.35 น.

วันนี้(15 พ.ค.62) รศ.นพ. สรนิต   ศิลธรรม  ปลัดกระทวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)   เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของกระทรวง อว. ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.)  ซึ่งจะมีการรวมเอาหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้ามาไว้ด้วยกัน โดยจะมีหน่วยงานในสป.อว. ประมาณ 10 กองจากเดิมที่ทั้งสองหน่วยงานมีรวมกัน 11 กอง    และต้องมาดูว่าผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานทั้งรองปลัด และผู้ตรวจ  จะแบ่งกันดูงานอย่างไร  โดยขณะนี้ระหว่างที่รอกฎกระทรวงเรื่องโครงสร้างใหม่ ได้ให้ใช้โครงสร้างเดิมไปก่อน  อย่างไรก็ดีคาดว่าจะใช้เวลาตามแผนที่ไว้ไว้คือ ไม่เกิน 90 วันหลังจากนี้  เนื่องจากได้เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วรอเพียงการเสนอเป็นกฎกระทรวงเท่านั้น

รศ.นพ. สรนิต   กล่าวอีกว่า  ในขณะเดียวกันหน่วยงานนอกสำนักงานปลัด ในเรื่องของระบบงาน ระบบการใช้งบประมาณปี 2562, 2563 และ2564 ระบบกองทุน  ระบบวางแผนยุทธศาสตร์  และระบบจัดสรรเงินทุนวิจัย ต่าง ๆ  ก็จะมีทีมในการดูแล เช่น สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) ช่วยกันดู  ซึ่งจะมีการทำงานไปพร้อม ๆ กัน

ทั้งนี้จากการเป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯคนสุดท้าย เปลี่ยนผ่านมาเป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คนแรก  รศ.นพ. สรนิต    กล่าวว่า  สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความคาดหวังและงานที่มากขึ้น  ซึ่งงานเดิมที่ทำอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ลดลง มีเรื่องอุดมศึกษามาเติมงานก็จะต้องเพิ่มขึ้น  มีภาระมากขึ้น แต่ก็หวังว่าคนก็จะมาช่วยงานมากขึ้นด้วย

“ปัจจุบันงานของทั้งกระทรวงวิทย์และ สกอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดสร้างดาวเทียมธีออส 2  การสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องที่สองของประเทศ    รวมถึงโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปช่วยพื้นที่ ในจังหวัดต่าง ๆ ก็ยังดำเนินการต่อไปตามปกติ  ส่วนเรื่องสตาร์ทอัพ ที่มีโครงการอยู่ทั้งในส่วนของ สกอ.และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือเอ็นไอเอ   ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะทำงานร่วมกันอย่างไร “
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40