อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

สทน.ร่วมมือออสเตรเลียพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สทน. จับมือ  ANSTO ออสเตรเลีย ขยายความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิศวกรไทย อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.

ดร.พรเทพ  นิศามณีพงศ์  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เปิดเผยว่า ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า ประธานกรรมการบริหารสทน.  ได้นำคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นิวเคลียร์ที่  Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO) ณ เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย  เช่น การผลิตสารไอโซโทปสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและผลิตเภสัชรังสีสำหรับใช้งานทางการแพทย์  วิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์  การใช้เทคนิคทางนิวตรอนวิเคราะห์แร่ธาตุและตัวอย่างต่างๆ  รวมถึงการถ่ายภาพแบบ 3 มิติ  การผลิต Silicon ingot เพื่อใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีการดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร และเครื่องเร่งอนุภาค AMS สำหรับการกำหนดอายุวัตถุโบราณและวัตถุต่าง  ๆ และเยี่ยมชมเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคการวาวรังสีเอกซ์ (XRF) ชนิดความละเอียดสูง ที่เรียกว่า ITRAX ที่สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์วัตถุได้หลายประเภท เช่น น้ำแข็งขั้วโลก และตะกอนดิน เพื่อการศึกษาทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ซึ่งเป็นโครงการที่กำลังดำเนินงานร่วมกับ สทน. อยู่ในปัจจุบัน

ในการนี้   สทน.และ ANSTO โดย Dr.Adi Paterson  ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมีกรอบความร่วมมือที่เน้นในเรื่องการผลิตไอโซโทปทางการแพทย์  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change)และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์ให้แก่ประชาชน  การส่งเสริมสังคมฐานเทคโนโลยีและความรู้   เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาวิทยาการและความสามารถทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ   และการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและวิศวกร ผ่านทางการฝึกอบรมและการดูงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตวิศวกรและพัฒนาความร่วมมือระหว่างในการผลิตเภสัชรังสีจากเครื่องไซโคลตรอน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41