อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

ก.วิทย์จัดประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2019

จิสด้าจับมือเอ็นไอเอ จัดประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2019 ค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคธุรกิจ สมัครได้ถึง 15 มีนาคมนี้ อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.

นายพรเทพ  นวกิจกนก  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์อวกาศ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ  จิสด้า เปิดเผยว่า ช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา จิสด้า มีนโยบายที่จะสนับสนุนการบินเพื่อการสำรวจทางอากาศในลักษณะ UAV มาโดยตลอด ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ กลายเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันสูงมากในประเทศ เห็นได้จากบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในงานด้านความมั่นคงทางการทหาร งานสำรวจและการเกษตร งานแผนที่ งานถ่ายภาพ เป็นต้น รวมถึงภารกิจที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย UAV ถือเป็นอุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise) ที่สามารถรังสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้าและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA จึงร่วมกันจัด“โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2019” ขึ้น เพื่อค้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคธุรกิจ โดยในปีนี้ได้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Dual use tech (ความมั่นคงและกิจการพลเรือน) และด้านDisaster (บรรเทาภัยพิบัติ)

"การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ นอกจากจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย"  นายพรเทพ  กล่าว 

 สำหรับการประกวดดังกล่าว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มีนาคม 2562 โดยสามารถส่งข้อเสนอไอเดียได้มากกว่า 1 ผลงาน และจะให้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ 1 บริษัทต่อ 1 ผลงานเท่านั้น สามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://skp.gistda.or.th/uav-startup/ หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 
033-046-300 ต่อ 2039

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18