อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

ดีแทค-แคท ทำสัญญาระงับข้อพิพาทร่วมกัน

"ดีแทค-แคท" ทำสัญญาระงับข้อพิพาทร่วมกัน โดย ดีแทค ยินยอมจ่ายค่าตอบแทนเพื่อระงับข้อพิพาทเบื้องต้นกว่า 9,510 ล้านบาท "สรรพชัย" ระบุ ไม่ได้ทำให้รัฐเสียประโยชน์ ยันผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.

วันนี้ (10 ม.ค.) นางอเล็กซนาดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 ได้ลงนามเซ็นสัญญาระงับข้อพิพาทของบริษัทกับ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ แคท (CAT) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันเดียวกันได้มีมติอนุมัติให้ดีแทคเข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับแคทดังกล่าว เพื่อระงับข้อพิพาทที่ 2 บริษัท ได้เกิดขึ้นำจำนวนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการดำเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งยาวนานกว่า 27 ปี และเพิ่งสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2561
    
ทั้งนี้ ดีแทคตกลงชำระค่าตอบแทน เพื่อการระงับข้อพิพาทข้างต้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นกว่า 9,510 ล้านบาท โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการนี้ ดีแทคจะชำระค่าตอบแทนส่วนแรกจำนวน 6,840 ล้านบาท ให้แก่แคทก่อน ส่วนที่เหลือจะชำระเมื่อกระบวนการถอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลเสร็จสิ้นลงแล้ว ตามรายละเอียดในสัญญาระงับข้อพิพาท โดยดีแทคเห็นว่าการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  
โดยสัญญาระงับข้อพิพาทจะมีผลเป็นการระงับข้อพิพาทที่มีระหว่างกันตามที่กล่าวข้างต้นก็ต่อเมื่อรายการนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของดีแทคซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดของสัญญาระงับข้อพิพาทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไปโดยเร็ว
    
ด้านพ.อ.สรรพชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ แคท กล่าวว่า การชำระเงินของดีแทคจะแบ่งเป็น 2 งวดแต่ไม่สามารถตอบได้ว่างวดแรกจะได้ในเดือนใด เพราะเป็นเรื่องภายในของดีแทคซึ่งคาดว่าดีแทคจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งจำนวนเงินงวดแรกตามที่ดีแทคแจ้ง 6,840 ล้านบาทนั้น หากสามารถบันทึกเข้ามาในปีนี้ได้ ก็จะทำให้แคทมีรายได้พิเศษเข้ามา 1 ราย ซึ่งจะเป็นผลให้ผลประกอบการในปี 2562 นี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะมีรายได้ 45,000 ล้านบาท เป็นมากกว่า 52,000 ล้านบาท
    
อย่างไรก็ตาม ผลดีของการเซ็นสัญญาในการระงับข้อพิพาทดังกล่าวนี้ จะทำให้ทั้งแคทและดีแทคสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอนาคตจากข้อพาทที่มีร่วมกัน ซึ่งพูดตามตรงหากเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้ ก็อาจจะต้องรับภาระการชำระหนี้มากกว่ามูลค่าดังกล่าว และในแง่ของแคทนั้น ยืนยันว่า ไม่ได้ทำให้รัฐเสียประโยชน์ เพราะเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ในสัญญายุติข้อพิพาท และสัญญาเช่าอุปกรณ์ไอที โครงสร้างพื้นฐานคลื่น 1800 และ 850 เมกะเฮิร์ตซ จำนวน 8,000 สถานีฐาน ซึ่งนอกจากแคทจะได้รับเงินในการยุติข้อพิพาทแล้ว ก็จะได้รับเงินจากดีแทคที่เช่าโครงข่ายของแคทปีละ 6,000 ล้านบาทด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22