อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

กสทช.เล็งประมูลคลื่น 700 เดือนมี.ค.ปีหน้า

กสทช.ชี้ประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ ต้องประมูลคลื่นเดียว เพื่อประเมินมูลค่าคลื่นเพื่อเยียวยากับทีวีดิจิตอล คาดเปิดประมูลเดือนมี.ค.62 พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 15.12 น.

วันนี้ (12 ธ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดกสทช.ว่า สำนักงาน กสทช.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ เพื่อเตรียมการสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้า จำนวน 2 คณะ คือ 1.คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ และ2.คณะทำงานพิจารณาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ โดยเดือน ม.ค.2562 ต้องนำข้อสรุปเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกสทช. ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็น คาดว่าจะสามารถปรับปรุงหลักเกณฑ์การประมูลแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมี.ค.2562 เพื่อนำคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ มาประมูลในช่วงกลางเดือนมี.ค.2562 โดยจะจัดประมูลเพียงคลื่นเดียวเพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าคลื่นในการเยียวยาให้ทีวีดิจิตอลได้ถูกต้อง แต่ผู้ชนะการประมูลจะถูกระบุในเงื่อนไขการประมูลให้ชำระเงินในปี 2563

สำหรับคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ จะมีอำนาจหน้าที่ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งรวมถึงจำนวนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ วิธีการอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต ราคาขั้นต่ำในการประมูล เงื่อนไขการชำระเงินค่าประมูล กระบวนการอนุญาต สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนของผู้รับใบอนุญาต และการออกแบบการประมูลที่เหมาะสม จัดทำแผนความถี่ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กสทช. 

ส่วนคณะทำงานพิจารณาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ เสนอแนะมูลค่าคลื่นความถี่ที่จะใช้เป็นราคาขั้นต่ำในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับสภาพตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กสทช.

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลนั้น ไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัทนอกมาประเมิน แต่สามารถใช้ทีมกสทช.ซึ่งเป็นนักเรียนทุนด้านเศรษฐศาสตร์ของกสทช.และคณะทำงานซึ่งมีคนข้างนอกนั่งเป็นคณะทำงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนอาจารย์เศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และตัวแทนจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี) นายพลเดช ปิ่นประทีป ทำให้สามารถใช้ราคาที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เคยประเมินมูลค่าคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ จำนวน 10 เมกะเฮิร์ตซ ที่ราคา 12,000 ล้านบาท ได้ แต่การประเมินมูลค่าคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ เมื่อนำมาคิดบนพื้นฐานที่ต้องประมูล 45 เมกะเฮิร์ตซ แล้วคาดว่าราคาเริ่มต้นต่อใบอนุญาตน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาทต่อ 5 เมกะเฮิร์ตซ คาดว่าจะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาร่วมประมูลมากขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20