อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

เผยผลสอบจัดหาธีออส-2ยังไม่พบหลักฐานชี้ชัดว่าทุจริต

กระทรวงวิทย์ แถลงผลสอบกระบวนการจัดหาดาวเทียมธีออส- 2   กรรมการฯระบุยังไม่พบหลักฐานชี้ชัดว่ามีการทุจริตหรือไม่  เผยเวลาน้อยไปสำหรับตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน  เตรียมส่งผลให้ ค.ป.ท.ดำเนินการต่อ พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 19.09 น.

วันนี้ (11ตุลาคม 2561) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว “ผลการพิจารณากระบวนการจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา  หรือ ธีออส-2 (THEOS-2)”  โดยมี ดร.สุวิทย์    เมษินทรีย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ   และ ศ.พิเศษ หิรัญ  รดีศรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณากระบวนการจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (ธีออส 2 ) ร่วมแถลงข่าว

ดร.สุวิทย์   กล่าวว่า  จากกรณีคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์การต่อต้านคอรัปชั่น  มีความกังวลเรื่องการจัดหาโครงการธีออส 2  ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า  ซึ่งต่อมากระทรวงวิทย์ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ฯ  ขึ้นมาตรวจสอบเมื่อ 17 ส.ค. 2561 โดยขอเวลาตรวจสอบ 1 เดือนนั้น  แต่เนื่องจากโครงการมีรายละเอียดจำนวนมาก ซับซ้อน และต้องหาข้อมูลอื่นมาเทียบเคียง  คณะกรรมการ ฯ จึงขอขยายเวลาไปอีก 1 เดือน  ซึ่งขณะนี้ผลการตรวจสอบได้แล้วเสร็จและพร้อมเปิดเผยต่อสาธารณะ   ซึ่งผลการพิจารณายังไม่พบประเด็นการทุจริต     ทั้งนี้กระทรวงวิทย์ ฯ จะตั้งคณะกรรมการพิเศษ ขึ้นมาดูแลและติดตามการดำเนินงานตามสัญญาในทุกขั้นตอนต่อไป 
 


ด้าน ศ.พิเศษ หิรัญ   รดีศรี   ประธานคณะกรรมการพิจารณากระบวนการจัดหาโครงการระบบดาวเทียม ธีออส 2  เปิดเผยว่า จากการสรุปข้อกังวลของคณะผู้สังเกตการณ์ ฯ พบว่ามี 4 ประเด็น คือ 1. การประเมินและให้คะแนน 2. ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดหาฯ  3. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดาวเทียมขนาดเล็ก และ 4.  เกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกันนั้น  คณะกรรมการ ฯ  ได้มีการตรวจสอบโดยพิจารณาจากเอกสารที่ได้รับรวมถึงซักถามกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่าประเด็นการประเมินและให้คะแนนทางเทคนิค ยังอยู่ในกรอบของข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่วางไว้ใน ITB  ส่วนประเด็นวงโคจรของดาวเทียมขนาดเล็กนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดาวเทียมขนาดเล็กที่ผิดไปจากข้อกำหนด 

สำหรับประเด็นขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดหา ฯ จากการตรวจสอบพบว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจิสด้า  ซึ่งถือว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรจิสด้า  ประกอบกับก่อนการตรวจสอบมีการลงนามในสัญญาแล้ว คณะกรรมการจึงไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามระเบียบ เนื่องจากได้ผ่านพ้นขั้นตอนที่อาจพิจารณาได้  

ศ.พิเศษ หิรัญ    กล่าวอีกว่า  สำหรับประเด็นผลประโยชน์ร่วมกันของ Mr. Andy witt กับ Surrey Satellite Technology (UK) นั้น  ในชั้นนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าไม่สามารถระบุความสัมพันธ์กันได้และยังไม่มีหลักฐานปรากฏ  เนื่องจากมีเวลาในการตรวจสอบน้อยไป   ประกอบกับบริษัท Surrey ฯ  มีหนังสือยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน   อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมการ ฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายโดยตรงไปดำเนินการต่อตามที่เห็นสมควรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 

ด้านนายวิชัย  อัศรัสกร   รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า พอใจผลการตรวจสอบ  ซึ่งระบุว่ายังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าทุจริต เนื่องจากเชื่อถือในคณะกรรมการ ฯ ที่มีความเป็นกลาง  ทั้งนี้ในบางประเด็นที่ยังไม่ข้อสรุปที่ชัดเจน  เช่น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  จะมีการส่งผลสอบ ให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) พิจารณาและดำเนินการโดยตรงต่อไป    รวมถึงพิจารณาว่าจะมีการจัดส่งคณะผู้สังเกตการณ์ กลับเข้ามาทำหน้าที่ต่อไปอีกหรือไม่  เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังเป็น 1 ใน 79 โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งมูลค่ารวมทุกโครงการกว่า  1.1ล้านล้านบาท   ทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายรู้ว่าจะอ้างว่าเป็นข้อมูลความลับ  ไม่ให้ผู้สังเกตการณ์เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ เพราะเป็นการจัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26