อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

2 เด็กไทย เสนอไอเดียลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข

"เทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม” แพลทฟอร์มเครือข่ายผู้นำเยาวชนระดับสากลเพื่อเปลี่ยนโลกอย่างสร้างสรรค์ คัดเลือก 2 เยาวชนไทยไปนอร์เวย์ ร่วมระดมความคิด-หาทางออกประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.25 น.

วันนี้ (11 ต.ค.) นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่สมดุล ปัญหาด้านการดูแลสุขภาพและสาธารณสุขของผู้ด้อยโอกาสและคนชายขอบเป็นปัญหาระดับโลก ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงระบบการรักษาข้อมูลด้านสุขภาพ ตลอดจนการต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหาร โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประเด็นโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และระบบการดูแลสุขภาพถ้วนหน้าได้รับถกเถียงอย่างกว้างขวาง และนี่จึงเป็นที่มาแนวคิดของการจัดงานเทเลนอร์ ยูธ ฟอรัมในปีนี้ โดยคาดหวังให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างสังคม รวมถึงก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในมนุษย์
    
ในปีนี้ “เทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม” (Telenor Youth Forum หรือ TYF) ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ เดนมาร์ก มาเลเซีย เมียนมาร์ นอร์เวย์ ปากีสถาน สวีเดน และไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโจทย์เพื่อออกแบบกลยุทธ์และค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีเด็กจากประเทศไทย 2 คนที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเชิงชาย ตะโฉ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวธนาภา อุครานันท์ เจ้าหน้าที่เอ็นจีโอ
    
“เราเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุข ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงระบบการข้อมูลและการรักษาของผู้มีรายได้ต่ำและอาศัยในพื้นที่ห่างไกล จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการเชื่อมโยงศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและเทคโนโลยี ซึ่งเราเชื่อว่าผู้นำเยาวชนเหล่านี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อสันติภาพของโลก” นางอเล็กซานดรากล่าว
    
โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามประเด็นที่เกี่ยวกับการความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพและสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งในแต่ละทีมจะได้รับคำแนะนำและโค้ชชิ่งจากผู้เชี่ยวชาญของเทเลนอร์ กลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยักษ์ใหญ่ของโลก ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละทีมระดมความคิดและนำเสนอตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายแล้ว คณะกรรมการจะตัดสิน โดยทีมที่ชระเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 โครนนอร์เวย์ (ประมาณ 400,000 บาท) เพื่อนำไอเดียไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ ผลงานไอเดียของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 ทีม จะได้รับการจัดแสดงในรูปแบบดิจิทัลที่ศูนย์สันติภาพโนเบลที่ประเทศนอร์เวย์อีกด้วย
        
“เทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม” เป็นแพลทฟอร์มเชื่อมโยงผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยความร่วมมือระหว่างเทเลนอร์และสถาบันโนเบลสันติภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพของโลกผ่านการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งโครงการมีระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ที่นครออสโล ประเทศนอร์เวย์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20