อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

สทน.จับมือแมกโนเลียวิจัยรังสีในวัสดุก่อสร้าง 

สทน.ลงนามความร่วมมือกับแมกโนเลีย ฯ ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยการวิจัยหามาตรฐานปริมาณรังสีในวัสดุก่อสร้าง   เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 15.45 น.

ดร.พรเทพ  นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สทน.ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา กับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด   ในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่การกำหนดค่ามาตรฐานปริมาณรังสีที่อยู่ในวัสดุก่อสร้าง เช่น เรดอน ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเสื่อมสลายตัวของธาตุยูเรเนียม  มีปะปนอยู่ในหิน ดินทรายทั่วโลกที่ นำมาใช้ในการสร้างบ้าน  และองค์การวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศจัดให้ก๊าซเรดอนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์อย่างเป็นทางการ

 ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นผู้บริโภค


สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน คือ การร่วมกันจัดหาและรวมรวมตัวอย่างวัสดุงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธาตุกัมมันตรังสีเพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนา  รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลธาตุกัมมันตรังสีและข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างไปในวงกว้างสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก วิศวกร รวมถึงประชาชนทั่วไป  โดยการจัดสัมมนา จัดการประชุมหรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ในด้านนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25