อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

กสทช.ย้ำยูโซ่เน็ต1.9 หมื่นลบ.โปรงใสทุกขั้นตอน

กสทช. เปิด TOR โครงการอินเทอร์เน็ตพื้นที่ห่างไกลโซนC จำนวน 8 สัญญา 15,723 หมู่บ้าน มูลค่ากว่า 1.9 หมื่นล้านบาท คาดเปิดให้บริการครบ 100% ในเดือนพ.ค.2562 ย้ำทุกขั้นตอนทำด้วยความโปรงใส ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 15.26 น.

วันนี้ (10 ส.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า โครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล(โซน C) จำนวน15,723 หมู่บ้าน เพื่อขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย จะจัดการประกวดราคาโดยระบบ e-Bidding ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการนี้ได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม โดยมีตัวแทนจาก6องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นผู้สังเกตการณ์โครงการทุกขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การทำTOR กระทั่งการดำเนินงานจนจบโครงการ
             

 
ทั้งนี้โครงการเน็ตห่างไกลจำนวน 15,723 หมู่บ้าน มีกรอบวงเงินในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 19,674,785,365 บาท โดยแบ่งออกเป็น 8 สัญญาตามพื้นที่เป้าหมาย และได้กำหนดกรอบการประกาศประกวดราคาในวันที่ 20 ส.ค.-14 ก.ย.2561 หลังจากนั้นผู้สนใจต้องยื่นเอกสารเสนอราคาในระบบ วันที่ 17ก.ย.-21 ก.ย.2561 โดยคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ จะดาวโหลดเอกสารและพิจารณาผลในวันที่ 24ก.ย.-5 ต.ค.2561 และประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ 8-12 ต.ค.2561 และเตรียมลงนามสัญญาภายในต้นเดือน พ.ย.2561 ซึ่งจะเปิดให้บริการ100% ในเดือนพ.ค.2562 พร้อมจุดบริการไวไฟฟรี 15,584 จุด
               


สำหรับการส่งมอบงานในโครงการฯ สำนักงานกสทช. กำหนดให้มีการส่งมอบการติดตั้งไวไฟฟรี 15,584จุดบริการ จำนวน50% ในเดือนเม.ย.2562 และส่งมอบ100%ในเดือนพ.ค.2562 ส่งมอบอาคารศูนย์ยูโซเน็ต 228 โรงเรียน และห้องศูนย์ยูโซ่ เน็ต 1,623โรงเรียน ภายในเดือนส.ค.2562 ส่งมอบการติดตั้งไวไฟฟรีในโรงเรียน 3,170แห่ง และติดตั้งไวไฟฟรี ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล (รพ.สต.) 91 แห่ง ภายในเดือน พ.ค.2562 ทั้งนี้ โครงการทั้งหมด กสทช.จะสนับสนุนงบประมาณและบำรุงรักษาต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี และจัดให้มีบริการแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตบ้านราคาถูกกว่าราคาตลาด ความเร็วที่ 30/10 เมกะบิตต่อวินาที ราคาไม่เกิน 349 บาทต่อเดือน 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28