อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

บอร์ดดีอีตั้งคณะทำงานเตรียมการ5จีเพื่ออนาคต

บอร์ดดีอี ตั้งคณะทำงาน เพื่อทดลองการใช้งานระบบ5จี ในดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ พร้อมให้ กสทช. ดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐเฟส2 จำนวน 15,732 หมุ่บ้านตามเดิม เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยน หวั่นทีโอที ดำเนินการไม่ทัน พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.17 น.

 วันนี้ (12 ก.ค.) ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ว่า บอร์ดดีอีได้ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปศึกษาความเป็นไปได้ของคลื่นเพื่อใช้งาน 5จี ให้เป็นไปตามหลักไอทียู ซึ่งมีความเป็นไปได้ 2 ช่วงความถี่คือย่าน 3.3-4.2 กิกะเฮิร์ตซ กับช่วงย่านความถี่ 24-29 กิกะเฮิร์ตซ และในความเป็นไปได้สูงจะเป็นคลื่นย่านความถี่ 24-26 กิกะเฮิร์ตซ ซึ่งการเตรียมความพร้อม 5จี นั้นเป็นเสมือนการสร้างสนามทดลองการประยุกต์ใช้ 5 จี เพราะมาตรฐานทั่วโลกยังไม่ออก เบื้องต้นใช้พื้นที่ของศูนย์ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ เป็นสนามทดลอง และเมื่อคลื่นพร้อมใช้งานกระทรวงดีอีจะเชิญรัฐ-เอกชนร่วมทดลองระบบก่อน“กสทช.จะดูคลื่นความถี่ กระทรวงดีอีจะประสานภาครัฐ-เอกชน ซึ่งขณะนี้มีเอกชนบางส่วนเข้ามาหารือแล้ว ซึ่งตอนนี้จะตั้งคณะทำงานเตรียมการ 5จี เพื่ออนาคต โดยตนป็นประธาน มีตัวแทนจาก กสทช. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งหากศูนย์ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ยังไม่พร้อมใช้งาน ก็จะใช้ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เป็นที่ตั้งก่อน ซึ่งจะเห็นเป็นรูปร่างภายในปีนี้”

นอกจากนี้ บอร์ดดีอี ยังมีมติ เสนอ พ.ร.บ.จัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยแก่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนส.ค.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างด้านดิจิทัล เน้นการรวมกลุ่มของเอกชนด้านดิจิทัลที่ปัจจุบันยังกระจัดกระจาย เพื่อให้เอกชนทำงานร่วมกัน ทั้งร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเสนอเป็นแนวทางให้รัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ สภาดิจิทัล จะทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าไทยด้วย โดยจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลฯ 

ด้านความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐเฟส 2  จำนวน 15,732 หมู่บ้าน บอร์ดดีอี มีมติให้ สำนักงาน กสทช. เป็นผู้ดำเนินโครงการตามเดิม เนื่องจากกังวลว่าหากกระทรวงดีอี ดึงโครงการกลับมาดำเนินการเอง ต้องมอบหมายให้ บมจ.ทีโอทีเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันมีภาระงานทั้งการติดตั้ง ไวไฟในโรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทั้งการติดตั้งเน็ตชายขอบโซนC+ ส่งผลให้การดำเนินงานอาจล่าช้าลงได้.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 13