อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เอ็ตด้า จัดงาน 8ปี ชูไฮไลท์โลกดิจิทัลแห่งอนาคต

เอ็ตด้า จัดใหญ่ 8 ปี BIG CHANGE TO BIG CHANCE ชูไฮไลท์โลกดิจิทัลแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนไทยสู่ยุค FUTURE ECONOMY ดีเดย์ 23–25 ก.ค.นี้ พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.50 น.

วันนี้ (11 ก.ค.61) ที่อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เอ็ตด้า เตรียมจัดงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค.2561 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจการดำเนินงานของเอ็ตด้าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา และเตรียมที่จะก้าวเข้าสู่ที่ปีที่ 8 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ดิจิทัล อีโคโนมี รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชน ตลอดจนเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสังคมยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้มีความยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย หรือโครงสร้างพื้นฐานด้าน Soft infrastructure และการพัฒนาผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในงาน จะจัดแสดง EXHIBITION & SHOWCASE ซึ่งจะมีไฮไลท์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยในส่วนไฮไลท์ของเอ็ตด้า ได้มีการจัดโซน ETDA Pavilion เพื่อแสดงผลงาน และโครงการที่สำคัญของเอ็ตด้าในระดับประเทศ ได้แก่ ไซเบอร์ซีเคียวลิตี้ ปาร์ค, อีคอมเมิร์ซ ปาร์ค, Digital Tourism, Durian Platform, ดิจิทัล คอนเทนท์ และ National Digital ID ขณะที่โซนของผู้สนับสนุน และพาร์ทเนอร์ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ได้เตรียมนำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ทั้งด้านไซเบอร์ซีเคียวลิตี้, อีคอมเมิร์ซ, และดิจิทัล เทคโนโลยีด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชั้นนำของประเทศไทย และต่างประเทศกับหัวข้อเพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตกว่า 30 หัวข้อ รวมทั้งปาฐกถาพิเศษจากผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศกับหัวข้อ Future Economy & Internet Governance : เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และหัวข้อ The Key Success Factors of Future Economy โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

อีกทั้ง ในงานยังจัดให้มีโซนของ Job Matching เพื่อให้นักศึกษา พนักงาน และประชาชนที่สนใจทำงานในธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี, บิ๊ก ดาต้า, อี คอมเมิร์ซ, ไซเบอร์ซีเคียวลิตี้, Digital Financial, อินเทอร์เน็ต ฯลฯ จากบริษัทชั้นนำสามารถสมัครงานได้ทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเทรนนิ่ง สำหรับให้ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจและบุคลากรเฉพาะด้านด้วย
 
อย่างไรก็ตาม เอ็ตด้าเป็นองค์กรที่พัฒนาและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ตลอดจนศึกษาถึงความต้องการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  อีกทั้งการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13