อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

"เวตบัส" เพื่อความสุขของหมา-แมวจรในอิสตันบูล

สำหรับชาวเมืองอิสตันบูลในตุรกี สุนัขและแมวถือเป็น "เพื่อนสี่ขา" ที่ต้องได้รับการดูแล แม้จะไม่มีเจ้าของก็ตาม โดยปัจจุบันเป็นเป็นภารกิจหลักของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในนาม "เวตบัส" ( Vetbus ) อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.15 น.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ว่าเมืองอิสตันบูลเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของตุรกี ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศ และมีความสำคัญทางยุทะศาสตร์เนื่องจากถือเป็น "สะพาน" เชื่อมระหว่างทวีปยุโรปกับทวีเอเชีย ด้วยการตั้งอยู่ระหว่างช่องแคบบอสฟอรัส นอกจากนี้ เมืองอิสตันบูลยังเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายร้อยปีตั้งแต่สมัยจักรวรรดิออตโตมัน


 


อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางบรรยากาศของการเป็นเมืองเก่าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องไปตามยุคสมัย ภาพที่คุ้นตาชาวเมืองและนักท่องเที่ยวซึ่งหากได้มีโอกาสไปเยือนเมืองอิสตันบูลบ่อยครั้ง คือสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมาก ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับชาวเมืองจนเรียกได้ว่าเป็น "พลเมือง" ของเมืองอิสตันบูลเช่นกัน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองอิสตันบูล ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสตันบูล ที่จัดตั้งหน่วยดูแลสัตว์จรจัดเคลื่อนที่ชื่อ "เวตบัส" ( Vetbus ) ซึ่งเป็นหน่วยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตระเวนตรวจสุขภาพบรรดาสุนัขและแมวจรจัด ในกรณีพบเจ้าสี่ขาตัวใดมีอาการป่วยจะมีการนำกลับมารักษาจนหาย หากตัวใดโชคดีอาจมีผู้มาขอรับไปดูแลต่อ หรือมิเช่นนั้นแม้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องนำสุนัขหรือแมวตัวที่หายป่วยแต่ยังไม่มีใครมาขอรับเลี้ยงกลับไปปล่อยยังสถานที่เดิม แต่เวตบัสก็จะกลับมาดูแลพวกมันอย่างสม่ำเสมอพร้อมอาหารอย่างดี

ทั้งนี้ สภาเทศบาลเมืองอิสตันบูลออกเทศบัญญัติเมื่อปี 2547 ว่าด้วยการคุ้มครองสุนัขและแมวจรจัด ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 130,000 ตัว และ 165,000 ตัวตามลำดับ กระนั้นชาวเมืองส่วนใหญ่กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสุนัขและแมวแบบนี้เป็นหนึ่งใน "วัฒนธรรมเก่าแก่" ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคออตโตมันแล้ว.

เครดิตภาพ : AFP
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11