อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

สิงคโปร์เพิ่มสัดส่วนงบความมั่นคงปีนี้เป็น 30%

รัฐบาลสิงคโปร์เผยร่างแผนงบประมาณประจำปี 2562 ที่งบประมาณด้านความมั่นคงจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเป็น 30% ของรายจ่ายทั้งหมด ตามสถานการณ์โลกที่ตึงเครียดมากขึ้น อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ว่านายเฮง สวี เกียต รมว.กระทรวงการคลังของสิงคโปร์ นำเสนอร่างแผนงบประมาณประจำปีนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันจันทร์ มีสาระสำคัญว่ารัฐบาลจะเพิ่มการลงทุน "ในทุกด้านที่จำเป็น" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและปกป้องอธิปไตยของประเทศ โดยในส่วนของงบประมาณด้านการสาธารณสุขนั้น นายเฮงเสนอการจัดตั้งกองทุนมูลค่า 6,100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ( ราว 142,130 ล้านบาท ) เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพลเมืองประมาณ 500,000 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 60 ถึง 69 ปี
 

 
ขณะเดียวกัน งบประมาณจำนวนดังกล่าวยังรวมถึงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเพิ่มเติม และเป็นหลักประกันให้กับระบบสาธารณสุขสำหรับประชาชนในทุกช่วงวัยด้วย ซึ่งงบประมาณส่วนนี้เป็นคนละส่วนกับอีก 3,100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ( ราว 72,230 ล้านบาท ) เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกช่วงวัยซึ่งเผชิญกับภาวะทุพพลภาพ
 

 
นอกจากนี้ นายเฮงกล่าวถึงภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความตึงเครียดมากขึ้น สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็กจำเป็นต้องมีความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงดังกล่าว โดยสัดส่วนของงบประมาณทั้งหมดในด้านความมั่นคงประจำปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 22,700 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ( ราว 528,910 ล้านบาท ) คิดเป็น 30% ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณ 2% หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ( ราว 23,300 ล้านบาท ) จากงบประมาณปีที่แล้ว ซึ่งงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจะเพิ่มจาก 14,800 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ( ราว 344,840 ล้านบาท ) เป็น 15,500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ( ราว 361,150 ล้านบาท )
 

 
อนึ่ง เนื่องในโอกาสที่ปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ 200 ปี เซอร์สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้ก่อตั้งเมืองสิงคโปร์และบริติชมาลายา รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดสรรงบประมาณพิเศษ 1,100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ( ราว 25,630 ล้านบาท ) เพื่อเป็นสวัสดิการแจกจ่ายให้กับพลเมือง 1.4 ล้านคนซึ่งยังคงมีฐานะยากจน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของพลเมืองทั้งประเทศที่ปัจจุบันมีอยู่เกืบ 6 ล้านคน โดยแต่ละคนจะได้รับบัตรกำนัล 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ( ราว 6,990 บาท ) เพื่อการใช้จ่ายที่จำเป็น.

เครดิตภาพ : AFP

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 295