อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

รับมือโควิด! นักศึกษา'มทรส.'เจ๋ง สร้างหุ่นยนต์แชทรับนศ.ใหม่

​​​​​​​นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) สุดเจ๋ง สร้างหุ่นยนต์แชทโต้ตอบช่วงเปิดรับนักศึกษาใหม่แบบนิวนอร์มัล รับมือช่วงวิกฤติโควิด-19 เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.33 น.


นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธานคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังอยู่ในระดับที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกด้านโดยเฉพาะในบางพื้นที่อาจจำกัดการเดินทาง แต่ต้องอยู่ในชุมชน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มทรส.ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ประกอบกับ มทรส.เน้นให้เจ้าหน้าที่ ทำงานที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยขณะนี้ ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่จนถึง 11 มิ.ย. 2564 ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก

นายธีรพล กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม อาจารย์ประจำวิชาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ว่า นายวรดล ไววิทย ะ และ นางสาวอุษณีย์ เทพณรงค์ นักศึกษาปีสุดท้าย ซึ่งมี ดร.บุญธิดา ชุนงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้จัดทำปริญญานิพนธ์เพื่อสร้างหุ่นยนต์ช่วยแชท โดยนำเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์มาผสมผสานจัดทำเป็นตัวต้นแบบ โดยรูปแบบการทำงานของหุ่นยนต์นี้ช่วยแชทระบบการตอบโต้แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดปัญหาการเข้าถึงข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างๆ ของ มทรส. โดยผู้ที่จะสอบถามข้อมูลไม่ต้องโทรศัพท์หรือเดินทางไปติดต่อสอบถามที่มหาวิทยาลัย แต่สามารถพิมพ์คำถามต่างๆตาม แพลตฟอร์ม โซเซียล เช่น Line Facebook เป็นต้นจากนั้นเซ็ตบอทหรือหุ่นยนต์ก็จะสามารถประมวลคำถามและตอบกลับผู้ถามเสมือนได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งปริญญานิพนธ์นี้ ขณะนี้ได้นำมาใช้งานจริงในขณะนี้แล้วด้วย

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ผลงานของนักศึกษาปีสุดท้ายครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนของ มทรส.ที่เน้นการปฏิบัติโดยมีระบบสหกิจศึกษาที่เข้มแข็ง และยังมีการเรียนภาคทฤษฎีที่เข้มข้น โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา สามารถตอบโจทย์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนที่สุด ที่กำหนดไว้ว่าเป็น "แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี" ควบคู่กับอัตลักษณ์นักศึกษาที่จะต้องเป็น "บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน" จึงมั่นใจว่าผู้ที่เข้าเรียนใน มทรส.เมื่อจบการศึกษาแล้วจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ ได้อย่างมั่นคงด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น