อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ให้ทุกวัดเจริญพุทธมนต์ สร้างขวัญกำลังใจปัดเป่าโควิด

มส.มีมติพิเศษให้ทุกวัดเจริญพุทธมนต์ "รัตนสูตร" สร้างขวัญกำลังใจปัดเป่าโควิด    พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.02 น.


เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า พศ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 5 พ.ค. แจ้งไปยังกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ทุกรูป ว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่ ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนั้น ในสมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย

โฆษก พศ. กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรัตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.กำหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นในวันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยให้วัดดำเนินการ ดังนี้ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กำหนดให้วัดที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดไตรมิตรวิทยาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ส่วนภูมิภาค กำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหนต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย หนกลางที่วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา, หนเหนือ ที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่, หนตะวันออก ที่วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร และหนใต้ ที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง และให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

นายสิปป์บวร กล่าวอีกว่า หลังจากวันที่ 11 พ.ค. ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนการจัดที่นั่งของพระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ พศ.จัดพิมพ์หนังสือบทรัตนสูตร ตามที่มส.กำหนด จำนวน 10,000 เล่ม ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน พศ.จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขอความเห็นชอบกรรมการ มส.เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    19%
  • ไม่เห็นด้วย
    81%

ความคิดเห็น