อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

มวล.เปิดรพ.สนามรองรับผู้ป่วยโควิด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขานรับนโยบายอว. ตั้งรพ.สนาม ขนาด 100 เตียง พร้อมเปิดให้บริการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. เป็นต้นไป อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.33 น.

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์  เมื่อวันที่ 3 พฤกษภาคม 2564 ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความร่วมมือกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว. ที่ต้องการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีขนาด100 เตียงโดยในวันนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มาร่วมกันตรวจสอบความพร้อมทั้งหมด ในส่วนของสถานที่มีความพร้อมเป็นอย่างมาก มีความเหมาะสมเป็นห้องโถงใหญ่ ระบายอากาศได้ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ส่วนความพร้อมในระบบและบุคลากรในด้านต่างๆได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลท่าศาลาถือเป็นโรงพยาบาลหลักในการส่งผู้ป่วย ซึ่งได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยที่ใกล้หายดีแล้ว มารักษาฟื้นฟูต่อที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดส่งผู้ป่วยเข้ามาพักรักษาตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม2564 เป็นต้นไป

“ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ อาทิ บริษัท SCG บริจาคเตียงกระดาษ พี่น้องประชาชนบริจาคพัดลม ข้าวสาร อาหาร น้ำดื่มและเครื่องใช้ต่าง ๆ และขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 น้อยที่สุด แม้ทางมหาวิทยาลัยจะมีความพร้อมของโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19ไว้แล้วก็ตาม” ศ.ดร.สมบัติ กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น