อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 เมษายน 2564

สวธ.ขอพรศิลปินแห่งชาติ เนื่องในวันสงกรานต์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงาน “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2564” ขอพรศิลปินแห่งชาติ หวังเป็นรูปแบบในการจัดสงกรานต์วิถีใหม่ พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 12.31 น.

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  เป็นประธานในพิธี “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2564” ขอพรศิลปินแห่งชาติ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่บริเวณลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประทศไทย โดยมีศิลปินแห่งชาติที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย น.ส.วนิดา พึ่งสุนทร, อ.วินัย พันธุรักษ์, นายสิงห์คม  บริสุทธิ์, น.ส.ชมัยพร บางคมบาง, นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา, นางผ่องศรี วรนุช, นางรัจนา พวงประยงค์ และนายประยงค์ ชื่นเย็น พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 6 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี, นายสำเริง แดงแนวน้อย, นายประเมษฐ์ บุณยะชัย, นายปี๊บ คงลายทอง, นางสุดา ชื่นบาน และนางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ

 

นายชาย กล่าวว่า สวธ.จัดงานดังกล่าวขึ้นตามแนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงจัดในพื้นที่โล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก และผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ส่วนการสรงน้ำพระ ขอให้มีการเว้นระยะห่าง ใช้น้ำอบที่เตรียมมาเองเพื่อลดการสัมผัสกับผู้อื่น ขณะที่การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ขอให้สวมหน้ากากอนามัย งดการใช้น้ำรดน้ำขอพร โดยสามารถนำพวงมาลัยไปกราบแทน ลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากผู้สูงวัยมีภูมิคุ้มกันน้อย นับเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป และจะเป็นแบบอย่างในการจัดพิธีสงกรานต์วิถีใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ต่อไปด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น