อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

สพฐ.พร้อมรับนักเรียนปี"64กำชับเขตพื้นที่ฯคุมโรงเรียนโปร่งใส-เป็นธรรม

โรงเรียนสังกัด สพฐ.พร้อมรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 “อัมพร” กำชับเขตพื้นที่ฯคุมโรงเรียนดำเนินการโปร่งใส-เป็นธรรม-เน้นเนื้อหาข้อสอบคำนึงถึงการเรียนออนไลน์ของเด็กในสถานการณ์โควิด-19 ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น.

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  พร้อมทั้งคู่มือการรับนักเรียน ไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศได้ปฏิบัติ นั้น ตนได้ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พบว่าในการเตรียมการรับนักเรียนไม่มีปัญหาอะไร  ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)  ในวันที่ 6 มี.ค.นี้ ที่สนามสอบเมืองทองธานี เพียงสนามเดียว โดยจะมีผู้สมัครสอบ จำนวน 12,765 คนจากทั่วประเทศ  มีการจัดห้องสอบแบ่งสีจังหวัดของผู้เข้าสอบตามลำดับสถานการณ์ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) เช่น มาจากจังหวัดสีแดงสอบกลุ่มสีแดง มาจากจังหวัดสีเหลืองสอบกลุ่มสีเหลือง เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการขออนุญาตดำเนินการจัดสอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว   
           
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับโรงเรียนกลุ่มอื่นๆก็ดำเนินการไปตามปฏิทินการรับนักเรียน เช่น โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ จะรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1(ป.1) ในระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค.นี้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของปฏิทินการรับนักเรียนได้มีการเลื่อนวันจับฉลาก วันประกาศผล และวันรายงานตัว ของนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จากวันที่ 28 มี.ค. ซึ่งตรงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นวันที่ 4 เม.ย. และกำหนดวันมอบตัวจากวันที่ 4 เม.ย. เป็นวันที่ 6 เม.ย.2564 นอกนั้นคงเดิม  
           
ดร.อัมพร กล่าวต่อไปว่า และจากการประกาศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบเรื่องคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา นั้น สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่างๆ ออกคำสั่งรองรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติทั้งหมดไปแล้ว สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สพฐ.ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ไปออกแบบแก้ไขปัญหาให้มีความคล่องตัวและตรงกับบริบทของแต่ละจังหวัด แต่ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่ สพฐ.กำหนด รวมถึงกำชับให้เขตพื้นที่ฯสอดส่องดูแลให้สถานศึกษาดูแลเรื่องการรับนักเรียนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)อย่างเคร่งครัด 
             
“ สำหรับข้อกังวลของนักเรียนและผู้ปกครอง ว่าความรู้จะไม่เพียงพอต่อการสอบ เพราะต้องเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 นั้น  เรื่องความวิตกกังวลห้าม ไม่ได้แต่อยากสื่อสารไปยังผู้ปกครองและนักเรียน ว่า อย่าวิตกกังวล การสอบปีนี้ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนออกเนื้อหาในการสอบเข้าเรียนต่อ โดยคำนึงถึงเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 หรือ ชั้น ม.1 , ม.2 เป็นหลักในการสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือ สอบถ้าสอบชั้น ม.1 ก็ดูเนื้อหาชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 หรือเนื้อหาของชั้น ป. 4 , ป.5 เป็นเนื้อหาในการสอบมากขึ้น เพื่อไม่ให้นักเรียนเหลื่อมล้ำกันมาก ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าปีนี้ไม่ปกติ และคนออกข้อสอบก็คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว” ดร.อัมพร กล่าว. 
   

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น