อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

วธ.จัดประกวดตราสัญลักษณ์สินค้า CPOT

เพื่อยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ CPOT ในระดับสากล และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เป็นที่จดจำและเป็นรู้จักในวงกว้าง จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.59 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ได้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล นำไปสู่การสร้างอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ CPOT เกิดขึ้นหลากหลายประเภท เช่น ผ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของประดับตกแต่ง เป็นต้น 

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2564 วธ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ CPOT อย่างต่อเนื่อง และได้จัดโครงการ “ประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest)” ขึ้น เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุมชน ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ CPOT ในระดับสากล และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เป็นที่จดจำและเป็นรู้จักในวงกว้างผ่านการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า (Branding) ต่อกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักในการออกแบบได้มีส่วนร่วมในการรักษา สืบสาน ต่อยอด มรดกด้านวัฒนธรรมไทยในบริบทใหม่ โดยตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากทุนทางวัฒนธรรม และต้องมีรูปแบบที่ร่วมสมัยสามารถสื่อสารได้ในระดับสากลภายใต้แนวคิด “The Spirit of CPOT” รางวัลชนะเลิศเป็นเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้รางวัลละ 5,000 บาท ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งบุคคล กลุ่มบุคคลต้องมีสัญชาติไทย 1 คน และคณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 2564 ที่กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2209-3597, 0-2209-3599 หรือ สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpotshop.com
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น