อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

นักวิจัยมทร.ธัญบุรีคิดค้น "หน้ากากวัดอุณหภูมิ"

นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นนวัตกรรม “หน้ากากวัดอุณหภูมิ” ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.59 น.

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา อาจารย์นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตนและผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย น.ส.วิจิตรา ควรรับผล , น.ส.มนัญญา จำปาศรี และน.ส.คนิษฐา สุวรรณศิลป์ ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมหน้ากากเปลี่ยนสีเมื่อผู้สวมใส่มีอาการไข้อุณหภูมิร่างกายสูง โดยมีการพัฒนาชิ้นส่วนหน้ากากและแถบยางยืด (Elastic Band) เคลือบตกแต่งด้วยสารเทอร์โมโครมิก เมื่อผู้สวมใส่มีอุณหภูมิร่างกายสูงประมาณ 37.5 องศาเซลเซียส สีของสารเทอร์โมโครมิกที่อยู่บนหน้ากากและยางยืด จะมีการเปลี่ยนไปเป็นสีเดิมของเนื้อผ้าทันที 


          
“สารเทอร์โมโครมิกมีความสามารถในการเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งจากการทดสอบได้กำหนดให้การเปลี่ยนสีมี 3 อุณหภูมิจุดวิกฤตหรือ Melting point ประกอบไปด้วย สีน้ำตาลที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส สีดำที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และสีน้ำเงินที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งในเบื้องต้นได้นำแถบยางยืดชนิดเดียวกันมาย้อมสารเทอร์โมโครมิกและทดสอบการเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิ 35 – 38.5 องศาเซลเซียส ปรากฏว่าสารเทอร์โมโครมิกที่นำมาตกแต่งนั้นสีน้ำเงินมีอุณหภูมิการเปลี่ยนสีได้ใกล้เคียงกับความต้องการนำไปใช้งานที่ 37.5 องศาเซลเซียส โดยจะมีการเปลี่ยนสีเหมือนอุณหภูมิเริ่มต้นของผู้ที่มีอาการไข้ จึงนำสารสารเทอร์โมโครมิกสีน้ำเงินนี้มาประยุกต์ใช้บนผ้าและแถบยางยืด พร้อมกับออกแบบหน้ากากผ้าที่เหมาะสมที่มีลักษณะเป็น 3D” อาจารย์นักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ กล่าว ดร.นารีรัตน์ กล่าวอีกว่า นวัตกรรมหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่คิดค้นขึ้นมานี้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับทุกกลุ่มคนที่ต้องอยู่ในคนหมู่มาก เพื่อช่วยคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิสูงออกจากคนปกติ แต่อาจจะมีราคาสูงกว่าหน้ากากผ้าทั่วไปประมาณ 10 – 15 บาท สามารถซักด้วยน้ำสะอาดและสบู่ใช้งานซ้ำได้กว่า 30 ครั้ง ซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะสามารถเป็นต้นแบบนวัตกรรมหน้ากากผ้าในเชิงพานิชย์ได้ในอนาคต โดยขณะนี้คณะผู้วิจัยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้สนใจงานวิจัยชิ้นนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 549-3450. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น