อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

ศธ.ใช้300ล้านช่วยรร.ประสบอุกภัย

รองปลัดศธ.ถก การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทุกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด เตรียมเสนอสำนักงบฯ 300 ล้านช่วย รร.ประสบอุทกภัย พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16.33 น.

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทุกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รวม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และ ตรัง ซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น แบ่งเป็นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 372 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 28 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน  29 แห่ง และ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 2 แห่ง โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานให้ใช้งบประมาณของตนเองดูแลไปในเบื้องต้นก่อน เช่น ในส่วนของ สพฐ.ได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเยียวยาให้นักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทุกภัยที่เกิดขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ให้แต่ละหน่วยงานเร่งจัดทำข้อมูลงบประมาณที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเสนอมายังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งเบื้องต้นพบว่า ทุกหน่วยงานต้องการงบประมาณในการซ่อมแซ่มอาคารเรียน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ จำนวน 300 ล้านบาท หลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอจัดสรรงบกลางต่อไป  

“ทาง ศธ.ยังคงให้แต่ละหน่วยงานสำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่อง แต่เบื้องต้นจะมีการรวบรวมเพื่อขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้ก่อนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่ได้สำรวจความเสียหาย จะต้องจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง” รองปลัด ศธ.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น