อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

จัดค่าย "ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์" แก้เด็กติดเกม

พบเด็กที่มีปัญหาติดเกมมีอายุเฉลี่ยน้อยลง ตั้งแต่ระดับป.4-6 แพทย์แนะวิธีสังเกตพฤติกรรมบุตร หลาน พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.05 น.

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวโครงการ ค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) โดยร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม คิวบิกครีเอทีฟ รับสมัครเยาวชนอายุ 9-14 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.3-ม.2 จำนวน 200 คน  เข้าค่ายวันที่ 3-8 พ.ค. 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า วธ.มีบทบาทการทำงานร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อฯ โดยเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนกับการเล่นเกม ขณะเดียวกันในเรื่องเด็กติดเกมนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ให้ความสำคัญรวมทั้งการใช้สื่อ แต่ผู้ใหญ่ต้องทำความเข้าใจ และเปิดพื้นที่ให้เด็กด้วยเช่นกัน  ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ กล่าวว่า ค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) เพื่อส่งเสริมการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ป้องกันปัญหาการติดเกม และสร้างภูมิคุ้มกันในโลกอินเทอร์เน็ตให้แก่เด็กและเยาวชน  โดยนอกจากการจัดค่ายแล้ว ยังมีการต่อยอด ขยายให้สังคมเกิดการรับรู้และเข้าใจถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยใช้สื่อเกมอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีการจัดทำซีรีส์จากค่ายนี้อีกด้วย

ด้าน รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กล่าวว่า ในปี 2561 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศให้การติดเกมเป็นโรคทางจิตเวช เพราะเมื่อสแกนสมองผู้ที่ติดสารเสพติดเปรียบเทียบกับผู้ป่วยติดเกม มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองและมีจุดที่สมองทำงานบกพร่องเหมือนกัน สำหรับสถานการณ์ความรุนแรงโรคติดเกมของประเทศไทยนั้น พบว่า เด็กและวัยรุ่นไทยร้อยละ 15-20 มีปัญหาการเล่นเกม ในจำนวนนี้ร้อยละ 5 อยู่ในภาวะติดเกมอย่างหนัก ซึ่งมีอัตราที่สูงกว่าประเทศทางยุโรป ที่มีปัญหาเด็กติดเกมอยู่เพียงร้อยละ 1 ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 2รศ.นพ.ชาญวิทย์ กล่าวต่อไปว่า จำนวนเด็กติดเกมของไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งการดูแลและปกป้องเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ให้เป็นโรคติดเกมมีความสำคัญมาก เพราะสมองของมนุษย์จะพัฒนาในอัตราเร่งช่วงอายุ 1-6 ปี  และพัฒนาต่อไปถึง 18 ปี หากเด็กในช่วงวัยดังกล่าวติดเกมจะกระทบต่อพัฒนาการด้านภาษา ด้านกล้ามเนื้อ การคิดวิเคราะห์ การควบคุมตนเอง หรือความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่จะลดน้อยลง สิ่งที่น่าห่วง พบว่าอายุของเด็กที่เริ่มติดเกมในไทยลดน้อยลงเรื่อยๆ จากปี 2543 เริ่มที่ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1-2 ปัจจุบันพบเด็กติดเกมตั้งแต่ ป.4-6 ทั้งนี้จากการจัดค่ายในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 1 ครั้ง พบว่าเด็กที่เข้าร่วมค่ายหายจากอาการติดเกมได้มากถึงร้อยละ 50 จึงเห็นว่าการดำเนินการแก้ปัญหาเด็กติดเกมโดยจัดค่ายนั้นได้ผล สำหรับผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ www.ku.ac.th/cyberavengers ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. - 31 ม.ค. 2564 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบออดิชั่นในวันที่ 12 ก.พ. 2564 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก สอบถามโทร.0-2562-0951 ถึง 6 ต่อ 622588, 622597 หรืออีเมล cyberavengers@ku.ac.th

“ค่ายฯ ในครั้งนี้ไม่เพียงแค่การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุตรหลาน และให้สามารถดูแลเด็กในครอบครัวได้ด้วยความเข้าใจ โดยหากพบเห็นพฤติกรรมบุตร หลาน เล่นเกม 6-7 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อถูกห้ามเล่นจะมีอารมณ์หงุดหงิด ก้าวร้าว ผลการเรียนตก เอาเงินไปซื้อไอเทมเกม ถือว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายติดเกมแล้ว” รศ.นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น