อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

สศร.เฟ้น 3 จังหวัดนำร่องต่อยอดทุนวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ปลื้มโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ผลตอบรับดี เตรียมขยายผลนำร่อง จ.สุพรรณบุรี จันทบุรี และกระบี่ อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.21 น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า สศร. ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยนำความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบสร้างสรรค์ให้กลายเป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม ถอดจุดเด่นของจังหวัดตั้งแต่ คำขวัญ แหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจสังคม อาณาเขต ประเพณีวัฒนธรรม และจุดเด่นอื่นๆ มาใช้ออกแบบเป็นสัญลักษณ์ โลโก้ หรือลวดลายสินค้าพิเศษเพื่อไปใช้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ซึ่งผลการดำเนินงานปี 2561-2563 ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 12 จังหวัด รวม 137 อำเภอ โดยแต่ละชุมชนมีความเข้าใจในการนำทุนทางวัฒนธรรมไปปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ ได้ผลงานที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระดมความคิดเห็น และนำภูมิปัญญาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการจากต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศหลาย 100 ล้านบาท
       

ดร.วิมลลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า ในปีงบฯ 2564 สศร.จะขยายผลการดำเนินงาน และพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ตั้งเป้าหมายสร้างวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยคัดเลือก 3 จังหวัดนำร่อง รวม 28 อำเภอ เพื่อดำเนินการ ประกอบด้วย จ.สุพรรณบุรี 10 อำเภอ จันทบุรี 20 อำเภอ และกระบี่ 8 อำเภอ ซึ่งแต่ละแหล่งมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีศักยภาพในการพัฒนา และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ตามนโยบายหลักของรัฐบาล เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน สศร. จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยในการผลักดันสินค้าชุมชนที่ได้พัฒนาแล้วไปเปิดตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะการทำการตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น