อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

เชิญชวนสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 23.24 น.


มหาเถรสมาคม และรัฐบาล ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ส่วนกลาง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดจัดขึ้นทุกจังหวัด

โดยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31