อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

"ณัฏฐพล" วางแผนสกสค.ตอบโจทย์สวัสดิการครู

รมว.ศึกษาธิการ ถกบอร์ดสกสค.วางแผนขับเคลื่อนงานให้ตอบโจทย์สวัสดิการและสวัสดิภาพครู เผย รับหนังสือร้องให้ทบทวนการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา-สกสค.แล้ว มอบฝ่ายกฎหมายพิจารณา พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแผนปฏิบัติงานของสกสค.ในช่วงระยะเวลา 1 ปีจะมีแผนงานทำอะไรบ้าง ซึ่งก็ทำความเข้าใจว่าหน่วยงานสกสค.ถือเป็นหน่วยงานบริการไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการควบคุม ดังนั้นแผนการทำงานจะต้องมีคววามชัดเจนและผู้บริหารจะดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนงานที่ไว้ด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการของสกสค.ในปีที่ผ่านมาเรื่องการเป็นองค์กรด้านความโปร่งใสมีผลการประเมินดีขึ้น และการตรวจสอบภายในองค์กรก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเรื่องใดที่เป็นปัญหาสกสค.จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครู เพราะหากสร้างความมั่นใจให้แก่ข้าราชการก็จะส่งผลให้มีสมาชิกครูเข้ารับบริการได้มากขึ้นตามไปด้วย
           
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการแต่งตั้งรองเลขาธิการ สกสค. จำนวน 4 คนนั้นถือว่าครอบคลุมการทำงาน เพราะผู้บริหารแต่ละคนมีประสบการณ์ทำงานอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเนื้องานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งเชื่อว่าจะตอบโจทย์การบริการของการเชื่อมต่อกับงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้อย่างครอบคลุม รวมถึงองค์การค้าฯได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่าจากการเปิดงาน  Job Expo ที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนานั้นมีผู้สนใจงานขององค์การค้าฯเป็นจำนวนมาก  สำหรับประเด็นที่นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อดีตรองเลขาธิการสกศ.ยื่นหนังสือให้ตนทบทวนการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการสกสค.ตนได้รับหนังสือร้องเรียนแล้ว โดยมอบให้คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของตนพิจารณาต่อไป
 

           
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 65