อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

"สุภัทร"เคลื่อนงานสป.ศธ.วางแผนงบปี65

รักษาราชการปลัดศธ. ถก ผู้บริหารศธ.หน่วยงานในกำกับ วางแผนเคลื่อนงานสป.ศธ. พร้อมวางแผนงบประมาณปี 2565 ทันที พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.07 น.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารในสังกัด ในสำนักงานปลัด ศธ. ได้ทบทวนแผนงบประมาณในปี 2564 และเตรียมแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงได้นำผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มาพิจารณาถึงเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จและที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จเนื่องจากได้รับผลกระทบการสถานการณ์โควิด-19 และการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษายกกำลัง 2 ของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ที่สำนักงานปลัด ศธ.ได้รับมอบหมายว่ามีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้าง

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ซึ่งในส่วนตัวได้รับมอบหมายจาก รมว.ศธ.ใน 4 ด้าน 1.การผลิตครูระบบปิด  โดยจะทำรูปแบบโครงการครูคืนถิ่นมาประยุกต์ใช้เนื่องจากโครงการดังกล่าวผลิตครูที่เก่งกลับคืนสู่ภูมิลำเนาได้ประสบความสำเร็จ  2.คลังข้อสอบ เตรียมประสานกับผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ถึงแผนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 3.เครดิตแบงก์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ 4.การยกระดับการวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยจะมีการยกระดับสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยไม่ต้องดำเนินการในทุกสาขาเหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การดำเนินการหลังจากนี้จะต้องมีการประสานงานกับทุกองค์กรหลักของศธ.เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ รมว.ศธ.ที่ต้องการให้การทำงานแบบบูรณาการ หรือ one team

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61