อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

'ณัฏฐพล'ฮึ่ม!สารสาสน์ไม่จบ ตั้งกรรมการควบคุมทันที

รมว.ศธ. จ่อตั้งคณะกรรมการฯ ควบคุมหาก "สารสาสน์ฯ" ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ส่วนจะปิดโรงเรียนหรือไม่ รอพิจารณาผลกระทบในส่วนครู-เด็กที่ไม่เกี่ยวข้อง อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.24 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีความรุนแรงการทำร้ายเด็กเล็กในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทาง นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เร่งแก้ปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่ามีประเด็นปัญหาใน 3 เรื่องหลักๆ คือ 1.เรื่องการทำร้ายเด็ก ถือว่าผิดกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ชัดเจน ว่าการลงโทษนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งหากสถานศึกษาใด หรือบุคลากรในสถานศึกษาได้กระทำการลงโทษนักเรียนนอกเหนือจากนี้ถือว่าเป็นการละเมิดนักเรียน และต้องพิจารณาลงโทษบุคลากรเหล่านี้ตามระเบียบ และกฎหมาย 2. เรื่องพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งมีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าไม่มีหน้าที่สอนหนังสือเด็ก และหากให้มาสอนหนังสือ จะถือว่าเป็นการกระทำผิด และ 3.เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม ต้องเป็นไปตามการข้อกำหนดที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศไว้

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีที่โรงเรียนมีการเปิดรับนักเรียนห้อง EP เกินจำนวนนั้น ตามหลักการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนนั้น ผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งจะต้องมีการยื่นสถานที่จัดตั้ง จำนวนห้องเรียน ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูผู้สอน หลักสูตรให้ชัดเจน และเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ถึงจะออกใบอนุญาตจัดตั้งให้ ดังนั้น กรณีนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง ก็หาทางช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

"ได้มอบหมายให้เลขาธิการ กช. ติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มงวด และช่วยเหลือเยียวยาเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งหากโรงเรียนดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปควบคุม เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครู ต้องไปพิจารณาดูว่าครูในโรงเรียนดังกล่าวมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่อย่างไร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างคุรุสภาต้องเร่งตรวจสอบ นอกจากนั้น การติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกห้อง เรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นเดียวกัน เนื่องจากเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและตามหลักสากลจะไม่มีติดตั้งกล้องวงจรดังกล่าว แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศร่วมด้วย" นายณัฏฐพล กล่าวและว่า ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเครือสารสาสน์นั้น ตนเองได้ติดตามทุกเรื่องที่มีการร้องเรียนมา และสช.ได้เข้าไปตรวจสอบ รวมถึงจะต้องไปพูดคุยกับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ส่วนการจะปิดโรงเรียนหรือไม่ คงต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของครูที่ไม่เกี่ยวข้อง และเด็กที่ไม่ได้ถูกกระทำ อาจจะทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    63%
  • ไม่เห็นด้วย
    38%

บอกต่อ : 53