อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

มฟล.ตั้งเป้ายืน1ใน5อาเซียน ภายใน10ปี

มฟล.ปลื้มตั้ง 22 ปี สามารถยืน 1 จัดอันดับ Times Higher Education 2 ปีซ้อน ติด 1 ใน 100 มหา’ลัยน้องใหม่ของโลกด้านการอ้างอิงผลงานวิชาการ มุ่งก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 18.04 น.

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ในโอกาสสถาปนา มฟล.ครบรอบ 22 ปีในปีนี้ถือว่าเป็นปีสำคัญและเป็นความภูมิใจในหลายเรื่อง เริ่มจาก มฟล.ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education ด้วยคะแนนด้านความเป็นนานาชาติ 52.7 สูงเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย 2 ปีต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ มฟล.ยังได้รับคะแนนด้านการอ้างอิง 60.4 คะแนน สูงเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน และยังได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 100 กลุ่มมหาวิทยาลัยน้องใหม่ของโลก ด้านการอ้างอิงผลงานวิชาการ ซึ่งการได้รับรางวัลต่าง ๆ นี้ต้องยอมรับว่ารู้สึกเครียด เพราะต้องรักษาการเป็นแชมป์ให้ได้

ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกหลายเรื่องให้มีมาตรฐานมากขึ้นด้วย และในเรื่องของงานวิจัยที่มฟล.ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานวิจัยของ มฟล.ได้ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ที่เป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลก จำนวน 1 ชนิด คือ เห็ด Auricularia thailandica thailandica Bandara & K.D. Hyde, sp. nov. ซึ่งจัดเป็นเห็ดสกุลเห็ดหูหนู และให้ชื่อวิทยาศาสตร์ ‘thailandica’ เนื่องจากค้นพบในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ภายหลังได้นำมาทดลองเพาะในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า สามารถเพาะได้ให้ผลิตผลที่ดีและมีคุณภาพ และถูกจัดให้เป็นเห็ดที่อยู่ในประเภทเห็ดกินได้ ซึ่งจะได้เผยแพร่ให้แก่เกษตรกรไทยต่อไป และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อเห็ดหูหนูชนิดใหม่ของโลกนี้ว่า ‘มุสิกรัตน์’ ทั้งยังได้ค้นพบโปรโตซัวสายพันธุ์ใหม่ เป็นการค้นพบเอนตามีบาในสัตว์ตระกูลปลาไหลครั้งแรกในโลก เติมเต็มองค์ความรู้เรื่องวิวัฒนาการของเอนตามีบา ใช้เอนตามีบาชนิดใหม่นี้ในการศึกษากลไกการเกิดโรค และการรักษาโรคบิดในต่อไปรศ.ดร.ชยาพร  กล่าวต่อไป ในปีนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น และศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ไร่เชิญตะวัน มีแนวคิดร่วมกันในการเสนอจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบศาสนาและศิลปะขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม โดยเน้นให้สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งทฤษฎีและสามารถปฏิบัติ นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่เตรียมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไปด้วย อย่างไรก็ตาม มฟล.มุ่งหวังก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี ด้วยกำลังขับเคลื่อนของผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ที่จะมุ่งเน้นงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย สร้างความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการการศึกษา และด้านความเป็นนานาชาติ 
     
“ 22 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ถือเป็นความภูมิใจของชาวมฟล. นักศึกษา และบุคลากรทุกคนที่ได้รับจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นจำนวนรับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาก็เพิ่มขึ้นและได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญให้แก่สังคมแล้ว ยังมีผลการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่นี้ยังสร้างความภาคภูมิใจในฐานะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยน้องใหม่ขนาดเล็กในระดับภูมิภาคที่สามารถก้าวสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพแนวหน้าของโลก และรางวัลแห่งคุณภาพนี้จะยังขยายผลขับเคลื่อนนำพาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนอีกด้วย” รศ.ดร.ชยาพร กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46