อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

GPSCตัดเชือก 5 ผลงานลุ้นแชมป์สิ่งประดิษฐ์เยาวชน

GPSC Young Social Innovator 2020 ปีที่ 3 ได้ 5 โครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนไอเดียนวัตกรรมสุดเจ๋ง ลุ้นชิงชนะเลิศโค้งสุดท้ายต้นปี 64 ดันเป็นโครงงานต้นแบบด้านการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้างสรรนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานจริงในชุมชน อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 17.25 น.


เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล  เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้จัดกิจกรรมแข่งขันและประกาศผลการคัดเลือกโครงการ GPSC Young Social Innovator 2020 ปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาและเยาวชนส่งผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” จำนวนกว่า 300 ผลงาน จากทั่วประเทศ โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 ทีม โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือ 1 ผลงาน ภาคกลาง 13 ผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ผลงาน ภาคตะวันออก 4 ผลงาน และภาคใต้ 6 ผลงาน เพื่อที่จะเข้าสู่การคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ทีมสุดท้าย ที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นโครงการต้นแบบด้านการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น การพัฒนาพลังงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานจริงในชุมชน อาทิ การสร้างนวัตกรรมจากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น จนนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"การจัดการแข่งขัน ภายใต้โครงการ GPSC YSI ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานของเยาวชนทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้จากการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่ง GPSC ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพันธกิจด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในมิติต่างๆ เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต  และเป็นกำลังสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางและนโยบายของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนของไทยให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน" นายณรงค์ชัย กล่าว

สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย ทีม YOUNG SCIENCE SR 2 โรงเรียน สหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม ชื่อผลงาน เสปรย์กำจัดกลิ่นเท้า "เท้าหอม" (Foot odor spray ThaoHom) , ทีม YOUNG SCIENCE SR โรงเรียน สหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม ชื่อผลงาน กรดจากน้ำปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น ต้านเชื้อรา เพิ่มน้ำหนักยางพารา , ทีม young's box โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จ.สุโขทัย ชื่อผลงาน กล่องยืดอายุผลไม้ , ทีม SPT magic project โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง ชื่อผลงาน นวัตกรรมกันกระแทกและชะลอการสุกจากเส้นใยกาบกล้วย และ ทีม KKW NANO-Z โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ชื่อผลงาน นวัตกรรมการจัดการคราบน้ำมันเหลือทิ้งจากภาคครัวเรือนโดยใช้ฟองน้ำยางพาราผสมธูปฤาษี และสารนาโนคาร์บอนแบล็คเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นถ่านเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียนผสมธูปฤาษีและสารนาโนคาร์บอนแบล็ค    
 
โดยทั้ง 5 ทีม ได้กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ YSI ซีซั่น 3 ในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ


 
น.ส.วิรศวา ใจเป็ง น.ส.กัลยรัตน์ มะตนาด และน.ส.ณัฎฐธิดา ไชยา เยาวชนจากทีม YOUNG SCIENCE SR 2 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม ชื่อผลงาน เสปรย์กำจัดกลิ่นเท้า เท้าหอม เล่าว่า ภายในชุมชนของตนเองมีการนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำ และเคยเห็นชาวบ้านนำน้ำแช่ข้าวเปลือกไปล้างคอกสัตว์เพื่อดับกลิ่น จึงมองว่าหากน้ำแช่ข้าวเปลือกดับกลิ่นคอกสัตว์ได้ก็น่าจะดัดแปลงไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ โดยเริ่มจากการนำมาดับกลิ่นเท้า ซึ่งเมื่อได้นำมาสู่โครงงาน และได้ทดลองในห้องปฎิบัติการ พบว่า น้ำแช่ข้าวเปลือกจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถกำจัดกลิ่นได้ยาวนานกว่า 5 ชั่วโมง ต้องมีการเติมสาร และทำให้ค่า PH เป็นกลาง เพื่อจะได้ไม่ทำลายผิวเท้าด้วย วันนี้ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ GPSC ซึ่งเป็นเวทีที่จะช่วยต่อยอดให้เยาวชนได้จุดประกายความคิดจากโครงงานของตนเอง และเปิดโอกาสได้นำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ช่วยเหลือ แก้ปัญหาในชุมชน ร่วมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ในชุมชนด้วย

ทั้งนี้ นอกจากการมอบรางวัลให้แก่น้องๆ เยาวชนในซีซั่น 3 นี้แล้ว ทาง GPSC ยังได้ส่งตัวแทนทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากเวที GPSC Young Social Innovator 2019 จำนวน 3 ทีมเข้าประกวดโครงงานด้านนวัตกรรมในเวที 2020 The 6th World Invention Contest (WiC) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย GPSC Young Social Innovator 2019 ซึ่งได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และยังได้รับรางวัลพิเศษ 3รางวัล นับเป็นความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชนไทยที่สามารถคว้ารางวัลในเวทีนานาชาติได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48