อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

'เตรียมอุดมฯ'ชี้รร.ไม่เกี่ยวข้องชุมนุม ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล

รร.เตรียมอุดมศึกษา ออกประกาศสร้างความเข้าใจสาธารณชน มีผู้แอบอ้างชื่อเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกของเฉพาะบุคคล โรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น.


เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ออกประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง สร้างความเข้าใจให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา" โดยในหนังสือดังกล่าวระบุข้อความว่า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น หากมีผู้กระทำการสิ่งใดโดยแอบอ้างชื่อโรงเรียนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือผลประโยชน์อื่นใดมิชอบด้วยกฎหมาย ทางโรงเรียนอุดมศึกษาขอเรียนให้ทราบว่า โรงเรียนประกอบไปด้วยนักเรียนเก่า 80 รุ่น ผู้ปกครองนักเรียน ครูเก่า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการกระทำดังกล่าว ของกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างนำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกของเฉพาะบุคคล โรงเรียนมิได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นายโสภณ กมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

ประกาศ​โรงเรียน​เตรียม​อุดมศึกษา เรื่อง สร้างความเข้าใจ​ให้​สาธารณชน​ทราบเกี่ยวกับ​สถานการณ์​ปัจจุบัน

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 65