อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

สพฐ.ร่อนหนังสือแจ้งรร.ทั่วประเทศเปิดเรียนOn-siteเต็มรูปแบบ

สพฐ.ร่อนหนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ยกเลิกสลับวันเรียน อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.52 น.

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงนามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เต็มรูปแบบทั่วประเทศ เพื่อแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศรับทราบ ทั้งนี้การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบ แต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

รองเลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และสามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันที่  13 ส.ค.เป็นตันไป ดังนั้นสพฐ.จึงขอให้เขตพื้นที่ทุกแห่งแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเต็มรูปแบบทุกรูปแบบ และให้ทดลองเปิดเรียนแบบ On Site ทั่วประเทศ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตมมาตรการที่กำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข  ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยหากสถานศึกษามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกัน เป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษาควรงดเว้น

“ขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งเริ่มไม่ปฎิบัติตามมาตรการคัดกรองของสธ.รวมถึงไม่เคร่งครัดให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยในโรงเรียน สพฐ.จะทำหนังสือกำชับเรื่องมาตรการคัดกรองด้านสุขภาพต่างๆให้โรงเรียนรับทราบแม้จะมีการปลดล็อคทุกอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามาตรการคัดกรองจะต้องไม่ปฎิบัติตาม” นายสนิท กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    48%
  • ไม่เห็นด้วย
    52%

บอกต่อ : 92