อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

"สุเทพ" เยี่ยมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาชีวะ

รองเลขาธิการกอศ. ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามร่วมกับบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.54 น.

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เป็นฝ่ายดำเนินการโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพของช่างปรับอากาศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและครูฝึก จากบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน เป็นช่างซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือให้ดีขึ้น และต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศที่มีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมทั้งจะได้เรียนรู้เทคนิคการประกอบและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเครื่องปรับอากาศอย่างระบบ inverter ที่เปรียบเสมือนสมองของเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นในรูปแบบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 40 ชั่วโมง และหลังจากนั้นต้องเข้ารับการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รองเลขาธิการกอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม มีวิทยากรซึ่งเป็นครูประจำอยู่ที่วิทยาลัยฯ คือ นายทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ สาขาช่างไฟฟ้า ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศ จึงสามารถจัดการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพช่างปรับอากาศได้ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นแรกของการฝึกอบรม หลังจากอบรมเสร็จก็จะมีการทดสอบภาคปฏิบัติ สำหรับการฝึกอบรมในรุ่นต่อๆ ไป ได้มีการวางแผนที่จะให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างปรับอากาศ ได้เข้ามาฝึกอบรมเพื่อที่จะได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ รองเลขาธิการฯ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรม โดยมี นายเสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายวีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้บริหารบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเยี่ยมชม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43