อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

วธ.แห่เทียนพรรษาถวาย 10 วัดในกรุงเทพฯ

วธ. ปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาถวาย 10 วัดในกรุงเทพฯ สืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก อบายมุข เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.28 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.2563 พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการ และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมในพิธี

โดยนายอิทธิพล กล่าวว่า หน่วยงานต่างๆจะเป็นเจ้าภาพนำเทียนพรรษาไปถวาย 10 วัดดังนั้น กรมการศาสนา นำไปถวายที่วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง และวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน  กรมศิลปากร นำไปถวายที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำไปถวายที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำไปถวายที่วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำไปถวายที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำไปถวายที่วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำไปถวายที่วัดเสมียนนารี เขตหลักสี่  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นำไปถวายที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ  เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย นำไปถวายที่วัดสามพระยา เขตพระนคร“ การถวายเทียนพรรษานี้ เป็นการสืบสานประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ เนื่องจากมีความเชื่อว่า การถวายเทียนพรรษา เป็นการนำแสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต ซึ่งประเพณีดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ต่อไป ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-6 ก.ค.2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยจัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เช่น พิธีหล่อเทียน การแห่เทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติธรรม การประดับธงชาติและธงธรรมจักร การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา ซึ่งการจัดกิจกรรมทุกประเภทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา“นายอิทธิพล กล่าว.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65