อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

'กลุ่มนักเรียนเลว'บุกศธ. ขอความชัดเจนเรื่อง'ทรงผม'

กลุ่มนักเรียนเลว บุกศธ.ยื่นหนังสือถึง "ครูตั้น" ขอความชัดเจนเรื่องไว้ทรงผมนักเรียน หลังพบโรงเรียนยังไม่ปฎิบัติตามกฏกระทรวงศธ.ฉบับใหม่ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ตัดผมหน้ากระทรวง ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.48 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มองค์กรนักเรียนเลว ได้ยื่นหนังสือถึง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เรื่อง ขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน ตามที่ศธ.ได้ออกกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 เพื่อให้นักเรียนได้ไว้ผมยาวได้ตามเหมาะสม แต่เนื่องจากขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งยังบังคับให้นักเรียนตัดผม โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกมารับหนังสือ

ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลว กล่าวว่า พวกเราต้องการขอความชัดเจนจากศธ.ดังนี้ 1. ให้ยืนยันว่ากฎระเบียบทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อนการออกระเบียบกระทรวงฉบับใหม่ โดยศธ.จะไม่มีผลบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในปัจจุบัน 2.ให้ยืนยันว่าระหว่างสถานศึกษาดำเนินการออกกฎทรงผมใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง ให้สถานศึกษาบังคับใช้กฎทรงผมตามระเบียบกระทรวงข้อ 4 คือ นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้ นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย และ ข้อ 5 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 1.ดัดผม 2.ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 3.ไว้หนวดหรือเครา และ 4. การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย ไปพลางก่อน และ 3. ให้ยืนยันว่าการออกกฎทรงผมฉบับใหม่ในแต่ละสถานศึกษาจะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
           
ด้าน นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ขอยืนยันว่าโรงเรียนทุกแห่งจะต้องยึดปฎิบัติตามกฏกระทรวงเรื่องทรงผมนักเรียนฉบับใหม่ คือ กรณีนักเรียนไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย  ส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือโรงเรียนห้ามใช้กฎระเบียบเดิม อย่างไรก็ตามศธ.จะส่งหนังสือแจ้งทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับใหม่อีกครั้ง.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    53%
  • ไม่เห็นด้วย
    47%

บอกต่อ : 362