อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

"ณัฏฐพล" โละการสรรหาเลขาธิการสกสค.-คุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ ล้มกระดานสรรหาเลขาธิการสกสค.-คุรุสภา หลัง "ณรงค์" ยื่นสละสิทธิ์ไม่รับตำแหน่งเลขาธิการสกสค. เตรียมประกาศสรรหาใหม่ ขณะที่ผอ.องค์การค้าฯ ไร้ปัญหาได้ตัวจริงแล้ว จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.55 น.


เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการองค์การค้าฯ ซึ่งที่ประชุมได้หารือการสรรหาเลขาธิการตัวจริงของทั้งสามองค์กร โดยมีข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าประกาศสรรหาเลขาธิการสกสค. และเลขาธิการคุรุสภา ในเร็วๆนี้

โดยระหว่างนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาให้ครอบคลุมทุกมิติ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ขณะที่ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯนั้นเท่าที่ดูข้อกฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไร โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนได้มีการเคลียร์ปัญหาจบไปแล้ว ดังนั้นในส่วนของการสรรหาผอ.องค์การค้าฯสามารถเซ็นสัญญาว่าจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกก็คือนายอดุลย์ บุสสา ได้ทันที ทั้งนี้ตนอยากให้ทั้งสามองค์กรเหล่านี้ได้มีผู้บริหารตัวจริง เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานต่างๆได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งปัญหาการฟ้องร้องต่างๆที่ผ่านมาได้หารือทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา และฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วสามารถเดินการสรรหาใหม่ได้
 
ด้านนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของรมว.ศธ. กล่าวว่า สำหรับประเด็นการฟ้องร้องเรื่องการสรรหาเลขาธิการสกสค.นั้น คดีอยู่ระหว่างการยื่นชั้นอุทธรณ์ที่ศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาในช่วงนั้นมีมติเลือกนายณรงค์ แผ้วพลสง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสกสค.แต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างเกิดขึ้น เพราะนายณรงค์ถูกร้องเรียนว่ายื่นเอกสารไม่ครบจึงต้องขาดคุณสมบัติ แต่เมื่อเร็วๆนี้นายณรงค์ได้ยื่นหนังสือสละสิทธิ์จากการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว และฝ่ายนิติกรสป.ศธ.ได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า เมื่อนายณรงค์สละสิทธิ์จึงถือว่าการสรรหาเลขาธิการสกสค.สิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้จะต้องมีการประกาศสรรหาใหม่ต่อไป
 
นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการสรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้นเมื่อปี 2562 มีผู้ร้องเรียนกระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะประกาศ ศธ.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาไม่สอดรับกับกระบวนการสรรหาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
ที่ 17/2560 ที่สำคัญประกาศดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่ายังไม่มีผลบังคับใช้

ซึ่งประเด็นนี้ฝ่ายนิติกรสป.ศธ.ให้ความเห็นว่า คำสั่งคสช.ฉบับเดิมให้อำนาจรมว.ศธ.ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาได้ ดังนั้นจึงมีข้อสรุปว่าการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาที่ยังไม่ได้มีการเปิดซองรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็ให้ยุติไปและให้ดำเนินการสรรหาใหม่ โดย รมว.ศธ.จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา ซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษว่าผู้สมัครจะต้องมีวิสัยทัศน์สอดรับกับนโยบายของศธ.และคุรุสภา รวมถึงจะกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลงาน 1 ปีว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขับเคลื่อนตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากคุรุสภาเป็นองค์กรที่ผลิต พัฒนาครู และดูเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูในอนาคต

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

บอกต่อ : 40