อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ก.ค.ศ.ยันเด็กจบใหม่ไม่เสียเปรียบสอบครูผู้ช่วย

"อัมพร" ยัน นักศึกษาจบใหม่ไม่เสียเปรียบสอบครผู้ช่วยภาค ค เกณฑ์ใหม่ เชื่อการทดสอบสอนจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาครูที่จบใหม่ด้วย เพราะมีเทคนิคการสอนใหม่ๆที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 06.01 น.


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าตามที่มีกลุ่มร้องเรียนเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนคะแนนการประเมินภาค ค มีค่าคะแนนมากถึง 100 คะแนน ที่มีตัวชี้วัดความสามารถด้านการสอน

เช่น การวิเคราะห์หลักสูตรและการออกแบบและการวางแผนจัดการเรียนรู้ ทักษะวิธีการสอนที่เหมาะสม การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นการกีดกันผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอน และเป็นการกีดกันและส่งผลให้ผู้ที่บรรจุใหม่ไม่ได้รับคะแนนการประเมินที่ไม่เป็นธรรมนั้น

เลขาธิการก.ค.ศ.กล่าวต่อไปว่า เรื่องดังกล่าวขอชี้แจงว่า การสอบ ภาค ค ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสอน ซึ่งคิดว่าสิ่งที่เป็นกังวลกันน่าเป็นเรื่องของแฟ้มประวัติผลงานมากกว่า ซึ่งตนขอย้ำว่านักศึกษาจบใหม่ไม่ต้องกังวล เพราะสามารถรวบรวมผลงานจากการฝึกสอนที่ทำให้เด็กเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทำงานจิตอาสาด้านต่างๆมาประกอบเป็นข้อมูลได้ หรือสมัยเรียนได้สร้างองค์ความรู้อะไรที่เกิดประโยชน์ต่อเด็กบ้าง รวมถึงการสอบสอนจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาครูที่จบใหม่อีกด้วย เพราะมีเทคนิคการสอนใหม่ๆที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล อีกทั้งยังสามารถเลือกทดสอบการสอบสอนในวิชาที่ตัวเองถนัด ดังนั้นไม่ต้องกังวลอย่าคิดว่าตัวเองเสียบเปรียบ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 35