อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

พิษโควิดสมศ.ประกาศหยุดประเมินรอบ 4

บอร์ด สมศ.ประกาศหยุดลงพื้นที่ประเมินคุณภาพรอบ 4 หลังรับรองได้พียง 3.5 พันโรงเรียน เหตุโรคติดเชื้อโควิด-19 ระบาด เล็งยกยอดไปประเมินรอบ 5 เตรียมพัฒนาเกณฑ์ประเมินรับการศึกษายุค New Normal ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.42 น.


เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นายจรูญ ชูลาภ รักษาการประธานคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ.ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบ 4 ปี 2559-2563 ในระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษานั้น ที่ผ่านมา

สมศ.มีการประเมินรับรองผลให้แก่สถานศึกษาแล้ว 3,569 แห่ง ส่วนปีงบฯ 2563 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประเมินในรอบ 4 พบว่า มีโรงเรียนส่งรายงานการประเมินตนเอง หรือ SAR มา 6,649 แห่ง โดยสมศ.ได้ตั้งทีมวิเคราะห์ผลการประเมินทั้งหมดแล้ว และได้ส่งทีมลงพื้นที่ไปประเมินยังสถานศึกษาแล้วประมาณ 20% ส่วนที่เหลือ 80% ยังไม่ได้ลงประเมินในพื้นที่ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

นายจรูญ กล่าวต่อไปว่า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะผู้กำกับดูแล สมศ.ได้เสนอแนะให้ สมศ.หยุดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ไปก่อน เพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal

บอร์ด สมศ.จึงมีมติให้ระงับการลงพื้นที่ประเมินในพื้นที่ และให้ดูแง่กฎหมายว่าที่เหลืออีก 80% ซึ่งยังไม่ได้ประเมินในพื้นที่นั้น สามารถนำผลการวิเคราะห์ SAR ไปใช้ในการประเมินรอบ 5 ที่จะเริ่มในปี 2564-2568 ได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน

สมศ.จะเตรียมพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆในการประเมิน และเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ลดภาระให้แก่ครูผู้สอน และสถานศึกษาเป็นสำคัญ และขอให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อจะได้นำผลการประเมิน และข้อแนะนำไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า เหตุที่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินในรอบ 4 จำนวนน้อย เพราะที่ผ่านมามีการปรับแก้กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินด้วยความสมัครใจ

และจากการสรุปผลการประเมินรอบ 4 ในภาพรวมนั้น พบว่า สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินส่วนใหญ่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังพบว่า การให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาศึกษาของผู้ประเมินภายนอกเป็นประโยชน์ และสถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเกือบทุกสถานศึกษา
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

ความคิดเห็น