อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

วัดนายโรงยันช่วยคนเดือดร้อนต่อเนื่อง

วัดนายโรงตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช 2 เดือน แม้ปิดโรงทานแล้ว แต่ยืนนช่วยคนเดือดร้อนต่อเนื่อง พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.38 น.


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่วัดนายโรง แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. และพิธีปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีพระพิมลภาวนาพิธาน ผู้รักษาการเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนด้วย 

ทั้งนี้พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง กล่าวว่า วัดนายโรงตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชมาตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีการแจกข้าวกล่องช่วยเหลือประชาชนวันละ 150 กล่อง รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 30 และรพ.อนันต์พัฒนา

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับภาคเอกชน เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร จัดทำโครงการข้าวเพื่อหมอ ด้วยการนำอาหารใส่ปิ่นโตไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนาม เช่นที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นต้น

พระครูรัตนโสภณ กล่าวต่อไปว่า หลังจากปิดศูนย์ช่วยเหลือฯ แล้ว ทางวัดนายโรงจะยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประสานแจ้งมาที่วัดนายโรง และทางวัดจะพิจารณามอบสิ่งของช่วยเหลือให้ พร้อมกันนี้วัดนายโรงยังได้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีการจัดตั้งตู้พระทำ นำสุข นำอาหารแห้งไปใส่ตู้เพื่อช่วยเหลือประชาชน และทำสวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้จะร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ จัดสอนอาชีพให้กับประชาชนด้วย
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55