อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

สช.ยันไร้กังวลหนังสือเรียนเทอม1ได้ใช้แน่

เลขาธิการ กช. แจ้ง ผู้ปกครองต้องซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 หลังกลุ่มผู้ปกครองเกิดข้อสงสัยหนังสือเรียนอาจไม่ได้ใช้เรียนหลังพิษโควิดระบาด ส่อ เลื่อนเปิดเทอม จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 20.14 น.


เมื่อวันที่ 6 เม.ย.นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ได้มีประกาศแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ด้วยการแจ้งปิดสถานศึกษานั้น

ขณะนี้สช.ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกคนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มผู้ปกครองมีความกังวลว่าโรงเรียนเอกชนสามัญได้แจ้งให้ซื้อหนังสือเรียนของภาคเรียนที่ 1 แล้วแต่ขณะที่การเปิดภาคเรียนยังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดเรียนได้ในเดือนไหน โดยผู้ปกครองไม่อยากที่จะซื้อหนังสือเรียนของภาคเรียนที่ 1 เพราะไม่มั่นใจว่าบุตรหลานจะได้เรียนในภาคเรียนนี้หรือไม่

ซึ่งสช.ขอทำความเข้าใจว่า หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 เด็กทุกคนจะต้องมี เพราะ สช.ได้จัดสรรงบประมาณการซื้อแบบเรียนไปให้โรงเรียนแล้ว ซึ่งโรงเรียนก็ต้องดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ อีกทั้งการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เป็นการเรียนทบทวนซ่อมเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเท่านั้น  
            
เลขาธิการ กช.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชนสามัญนั้น สช.จะต้องรอฟังนโยบายภาพรวมจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมถึงโรงเรียนเอกชนกลุ่มนี้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ดังนั้นการเลื่อนเปิดภาคเรียนจะต้องดำเนินการไปพร้อมกับ สพฐ.เช่นกัน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44