อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

ศูนย์พิทักษ์ฯจี้พศ.เปิดสายด่วนช่วงโควิด

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จี้ พศ.เปิดสายด่วนช่วงโควิด ให้คำแนะนำพระ-เณร ด้าน “พระมหาหรรษา” ผุด 5 มาตรการทางออกสกัดโควิด   พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.04 น.


เมื่อวันที่ 1 เม.ย.พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้วัดทั่วประเทศได้รับทราบตรงกัน แม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ให้คำแนะนำ แต่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้ที่ผ่านมามีข่าวให้เห็นถึงความขัดแย้งจากแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่ 

ดังนั้นทางพศ.อาจจะต้องเปิดศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชม. เพื่อให้คำแนะนำกับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ เช่น แนวทางปฏิบัติในการบำเพ็ญกุศล การฌาปนกิจศพ การทำวัตรสวดมนต์ การบิณฑบาต กิจวัตรต่างๆ และเมื่อใดที่ควรต้องใช้มาตรการปิดวัด และเมื่อปิดวัดแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

ด้านพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า มี 5 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ บ้าน-วัด-ราชการ (บวร) ต่อมาตรการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ 1.การเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด บ้าน วัด ราชการ ต้องกำหนดพื้นที่เผาศพร่วมกัน 

ในเบื้องต้นที่มีคนเสียชีวิตจำนวนน้อย ให้ใช้แนว 1 จังหวัด 1 สถานที่เผาศพ โดยให้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และพศ. ออกแบบพิธีกรรมและขั้นตอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคเพื่อจัดการไม่ให้โรคแพร่ระบาดแบบครบวงจร 2.การบวชพระกับ Social Distancing 

ซึ่ง Social Distancing คือ การจัดระยะห่างระหว่างกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อต้องมีระยะ 2 เมตร ในขณะที่งานทำพิธีสวดญัตติจตุตถกรรมตามพระวินัยเพื่อเป็นพระภิกษุในอุโบสถต้องนั่งให้ได้หัตถบาส คือ 1 ศอก ทางออกจึงควรเลื่อนการบวชพระออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า  3.การบิณฑบาต การที่หน่วยงานรัฐห้ามพระสงฆ์บิณฑบาตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  ต้องมีมาตรการดูแลพระสงฆ์ให้เหมาะสม โดยรัฐอาจจัดงบประมาณสนับสนุนวัดต่างๆ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ในฐานะที่พระสงฆ์เป็นพลเมืองของประเทศเช่นเดียวกัน ในขณะที่พศ.ต้องเข้ามาช่วยจัดวางมาตรการ โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด(พศจ.)เข้ามาช่วยถวายการอุปัฏฐาก 

4.การทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น เป็นกิจวัตรที่พระสงฆ์ต้องทำเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง ไม่จำเป็นต้องรวมกันเป็นหมู่คณะก็ได้ สามารถทำส่วนตัวได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้วิธีการอื่นๆ ในการขัดเกลาผ่านการใช้หลักอาณาปานสติ มีสติกับลมหายใจในทุกขณะจิต ก็สามารถเจริญในธรรมได้ตลอดเวลา

 5.การประเคนภัตตาหารและนั่งฉันภัตตาหาร เมื่อการเว้นระยะห่างต้องใช้พื้นที่ 2 เมตร แต่การประเคนในวิถีปฏิบัติต้องมีระยะห่าง 1 ศอก ในสถานการณ์เช่นนี้ควรประยุกต์วิธีการประเคนให้เหมาะสม สาระสำคัญจึงอยู่ที่การประเคนด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ การนั่งฉันเป็นกลุ่มใหญ่ย่อมทำให้เกิดความเสี่ยงอีกด้วย 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

บอกต่อ : 57