อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

สั่งเจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรีเขต2 พักหน้าที่ขัดคำสั่งปล่อยจัดบวช

คำสั่งฟ้าผ่า! เจ้าอาวาสวัดสามวิหาร อยุธยา พักจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรีเขต 2 หลังปล่อยให้มีการจัดบวชนาค แห่รอบโบสถ์ มีแตรวงเครื่องเสียง ผู้คนร่วมงานเป็นจำนวนมาก เสี่ยงแพร่ระบาด "โควิด-19" อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 18.29 น.


เมื่อวันที่ 29 มี.ค. พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ โดยให้พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสามวิหาร พักจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 2 เนื่องจากได้ปรากฎว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 มี.ค. ได้มีการจัดบวชนาค ที่วัดสามวิหาร โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก และมีกิจกรรมแห่นาครอบอุโบสถ มีแตรวง เครื่องเสียง ผู้ร่วมงานอยู่ใกล้ชิดกันมาก

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในช่วงที่บ้านเมืองกำลังประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขัดคำสั่งบ้านเมือง และคำสั่งของคณะสงฆ์ โดยมีการจัดขึ้นในบริเวณวัดสามวิหาร ซึ่งมี พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 2 เป็นเจ้าอาวาส และเป็นพระอุปัชฌาย์ 

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการขัดคำสั่งคณะสงฆ์ และอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์ อันถือว่าเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนต่อไป จึงควรให้พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ พักจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรีเขต 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 มี.ค. 2564
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 161