อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

ศธ.ผุดศูนย์ออนไลน์กศน.ประจำจังหวัด

ปลัด ศธ.เผย เตรียมปรับศูนย์การศึกษาทางไกลของกศน.ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ประจำจังหวัด หวังสร้างแพลทฟอร์มสาระการเรียนรู้ทั้งสามัญและวิชาชีพให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้รวดเร็ว จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 17.09 น.


เมื่อวันที่ 30  มี.ค.นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมร่วมกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งรมช.ศึกษาธิการ ต้องการที่จะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกศน.ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะเว็บไซต์ของกศน.อำเภอ

เนื่องจากพบว่าข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกศน.อำเภอแต่ละแห่งไม่มีการอัพเดทข้อมูลยังเป็นข้อมูลเก่า ดังนั้นขอให้ กศน.อำเภอทุกแห่งปรับปรุงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ให้มาตรฐานและต้องเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงบริการของกศน.อำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดปรับศูนย์การศึกษาทางไกลของกศน.ระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องจากศูนย์ทางไกลของกศน.รูปแบบเดิมจะเป็นการจัดการศึกษาที่ต้องมีคู่มือเรียนไปพร้อมกับครูผู้สอนผ่านโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันนี้กลุ่มผู้เรียนลดน้อยลง

ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแผนการเรียนการสอนของศูนย์ดังกล่าวใหม่ให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ประจำจังหวัดนี้ไม่จำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีคู่มือ แต่จะทำแพลทฟอร์มข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทกกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้

รวมถึงการสอนวิชาชีพ ซึ่งอนาคตบุคลากรของกศน.ทุกคนจะต้องปรับตัวกับเรื่องดิจิทัลให้มากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นเราจะตามไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่  อย่างไรก็ตามการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ครั้งนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาการเรียนได้รวดเร็วและทันสมัย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37