อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

สจล. เตรียมปั้นสถาปนิกเก่งรอบด้านรับดิสรัปชัน

สจล. เปิดตัว หลักสูตรนานาชาติสถาปัตย์ฯ “เอไอดีที” เตรียมปั้นสถาปนิกเก่งรอบด้าน รับยุคดิสรัปชัน ย้ำไม่แค่ผลิตสถาปนิกทั่วไป แต่ติดปัญญาอัจฉริยะออกแบบสถาปัตยกรรม พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.


ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า  สจล. ได้เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (AI.DT) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบ เพื่อผลิตสถาปนิกในยุคดิสรัปชัน  ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านการออกแบบอย่างเดียว แต่เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  ด้วยการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสถาปนิกที่เก่งรอบด้านในอนาคต
 
ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สจล. กล่าวว่า  AI.DT ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตสถาปนิกอัจฉริยะ ที่ติดอาวุธกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 สาขา ที่เปรียบเสมือนห้องทดลองการออกแบบ (design labs) ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต ได้แก่ 1.สถาปัตยกรรมดิจิทัล (Digital Architecture) 2. การจัดการโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก (Construction and Facility Management) 3. สถาปัตยกรรมเขตร้อนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Tropical Design) และ 4. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

 

และเมื่อนักศึกษาที่จบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ สถาปนิกดิจิทัล สถาปนิกด้านเอไอ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบ BIM นักออกแบบครอบจักรวาล เป็นต้น โดยในแต่ละหลักสูตรมีการนำเทคโนโลยีเออาร์ (AR) วีอาร์ (VR) และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมืออันทันสมัยเข้ากับการสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
 
 

ผศ.ดร.อันธิกา กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาที่เรียนในชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกฝึกงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง หรือเลือกศึกษาในสถาบันนานาชาติชั้นนำในความร่วมมือได้ เช่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดา  มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ออสเตรเลีย (The University of Newcastle Australia) และวิทยาลัยสิงคโปร์โพลีเทคนิค (User Experience Centre, Singapore Polytechnic)เป็นต้น  

การเลือกศึกษากับสถาบันนานาชาติดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ ไปพร้อมกับความรู้เชิงปฏิบัติการ รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะการทำงานในระดับสากล
 


เมื่อจบหลักสูตรฝึกงาน หรือศึกษากับสถาบันในความร่วมมือ นักศึกษาจะต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ กลับมาทำวิทยานิพนธ์ในปีสุดท้าย ตามโมเดลการเรียนรู้แบบ Capstone project ถือเป็นการสำเร็จหลักสูตรการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถทำงาน และสอบใบประกอบวิชาชีพได้

 

“หลักสูตร AI.DT ไม่เพียงแค่ผลิตสถาปนิกทั่วไป แต่ยังติดปัญญาอัจฉริยะให้กับการเรียนออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่รู้เท่าทันการทำงานในยุค Data Disruption เรามุ่งหวังที่จะสร้างสถาปนิกที่นำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบอย่างชาญฉลาด ตลอดจนต้องการเห็นสถาปนิกที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์ได้เองในนามคนไทย ดังเช่นดีเอ็นเอ (DNA) ของพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่มุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถคิด สร้าง นวัตกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด” ผศ. ดร. อันธิกา กล่าว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42