อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

มูลนิธิลูกเสือไทยผลิตหน้ากากกันไวรัสแจกลูกเสือ

มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย ผลิตหน้ากากป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid19 แจกลูกเสือ ซักได้เป็นสิบครั้ง ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.12 น.

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ดร. อาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  เนื่องจากได้เกิดความขาดแคลนหน้ากากป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid19 ในประเทศไทยและทั่วโลก  มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยจึงได้ออกแบบจัดทำหน้ากากโคโรน่าขึ้นเพื่อให้ลูกเสือไทยมีอุปกรณ์ป้องกันตัวจากโรคร้าย โดยได้ศึกษาและทดลองผลิตหน้ากากโคโรน่า และได้ส่งไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว  และได้ดำเนิการผลิตแจกจ่ายไปยังลูกเสือและพระสงฆ์แล้ว

“หน้ากากโคโรน่าของลูกเสือไทยประกอบด้วยวัสดุ 3 ชั้น ชั้นที่1 และ 3 เป็นผ้าฝ้าย หรือใยสังเคราะห์ ส่วนใส้กลางชั้นที่สอง เป็น วัสดุกรองฟิลเตอร์ ชนิด นีดเดิลพันช์ นอนวูเว่นโพลีเอสเตอร์ (Needlepunch Nonwoven Polyester ) ซึ่งสามารถป้องกันการกระเด็นของน้ำลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไวรัสโคโรน่า Covid19 ได้มากพอสมควร ทั้งยังสามารถซักล้างด้วยน้ำเปล่าได้ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง”ดร.อาทรกล่าว และว่า ขณะนี้มูลนิธิลูกเสือ ฯ ได้ประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ทำการผลิตแบบอุตสาหกรรมสำหรับแจกฟรีให้แก่ลูกเสือของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46