อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ทปอ.พร้อมประกาศผลทีแคสรอบ1

ทปอ.พร้อมประกาศผลทีแคสรอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน "พีระพงศ์"ย้ำเด็กทุกคนต้องเข้ามาลงทะเบียนใช้งานระบบทีแคส ก่อนวันประกาศผลและยืนยันสิทธิ์ วอนช่วยตอบแบบสอบถามทีแคส64-66 อังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 17.09 น.


เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากที่ ทปอ.ได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นหรือทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับระบบทีแคส ปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยการสอบถามผ่านเว็บไซต์ทปอ. ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563 ผลปรากฏว่า ขณะนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาเพียง 568  คน ซึ่งถือว่ายังน้อยขอให้นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตอบแบบสอบถามกันเข้ามากๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบทีแคส อย่างไรก็ตามช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทปอ.จะสรุปแบบสอบถามเบื้องต้น เพื่อดูว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบทีแคสเป็นอย่างไรบ้าง

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการประกาศผลทีแคส รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานนั้น ในวันที่  30 ม.ค.2563 ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30-31 ม.ค.2563  นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยทะยอยส่งข้อมูลเข้ามาที่ทปอ.เกินครึ่งแล้ว แต่ยังพบปัญหาเดิมคือมีผู้สมัครบางคนที่สมัครทีแคสรอบ 1 ที่มหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ได้มาลงทะเบียนในระบบทีแคส ของทปอ.ซึ่งก็จะทำให้ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ ฝากย้ำผู้สมัครทุกคนต้องเข้ามาลงทะเบียนใช้งานระบบทีแคสให้เรียบร้อยก่อนวันประกาศผลและยืนยันสิทธิ์   ส่วนภาพรวมการประกาศผลรอบที่ 1 นั้นทปอ.ได้เตรียมความพร้อมในการประกาศผลไว้เรียบร้อยแล้ว และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น