อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ย้ำพระอุปัชฌาย์ต่างประเทศห้ามปฏิบัติหน้าที่นอกเขต

"สมเด็จพระมหาธีราจารย์" เปิดโครงการฝึกซ้อมอบรม หรือสอบความรู้ พระอุปัชฌาย์ ด้านพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ย้ำพระอุปัชฌาย์ต่างประเทศห้ามปฏิบัติหน้าที่นอกเขต จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.02 น.


เมื่อวันที่ 27 ม.ค.สมเด็จพระมหาธีราจารย์  (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมอบรม หรือสอบความรู้ พระอุปัชฌาย์ (พระธรรมทูตสายต่างประเทศ) ที่วัดยานนาวา โดยมีพระสังฆาธิการได้รับพิจารณาเข้ารับการฝึกซ้อมอบรม ประจำปี2563 จำนวน 23 รูป ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา 5  รูป, สหราชอาณาจักรและไอซ์แลนด์ 4 รูป, โอเซียเนีย 3 รูป, ยุโรป 5 รูป, อินเดีย - เนปาล 2 รูป, ญี่ปุ่น 1 รูป และสิงคโปร์ 3 รูป 

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวให้โอวาท ว่า พระอุปัชฌาย์นั้นเป็นตำแหน่งที่สำคัญยิ่งทางพระธรรมวินัย เพราะต้องเป็นประธานและรับผิดชอบในการอุปสมบท คือ การนำสมาชิกเข้าสู่หมู่สงฆ์แล้ว ยังต้องรับผิดชอบในการปกครอง อบรมสั่งสอน แนะนำ ดูแล กุลบุตรผู้มีศรัทธา ให้ตั้งมั่นในพระธรรมวินัย และกฎ ระเบียบ ประกาศ มติมส. นับว่าพระอุปัชฌาย์มีความสำคัญ สามารถทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญ และความเสื่อมได้ ดังนั้นคณะสงฆ์จึงได้มีการจัดให้มีโครงการฝึกอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ขึ้น โดยเฉพาะให้ความรู้ในเรื่องของการอุปสมบทให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวต่อไปว่า ขอกำชับการปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ต้องตระหนักสำคัญไว้ว่า ควรปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย และกฎหมายในแต่ละประเทศ หากถูกต้องตามพระธรรมวินัย แต่ผิดกฎหมาย นับว่ายังไม่ถูกต้อง หรือถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ก็ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องถูกต้องทั้งพระธรรมวินัย และกฎหมายของประเทศนั้นๆ ทั้งไม่ควรปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์นอกวัดของตน นอกเขตการปกครอง หรือในประเทศอื่นที่ตนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26