อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

"เสมา 1" ลุยนราธิวาส ทุ่มงบพัฒนาการศึกษาใต้ 

รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จ.นราธิวาส ติดตามนโยบายการศึกษา พบโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนยังบริหารจัดการไม่ดี เตรียมจัดสรงบฯพัฒนาการศึกษาใต้  จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 14.33 น.


เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่โรงเรียนนราธิวาส ว่า การจัดการศึกษาภาคใต้จะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งตนมีแนวทางเบื้องต้นแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ดังนั้นหลังจากนี้ตนจะนำข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มาวิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่ภาคใต้ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้โรงเรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้สะท้อนปัญหาการศึกษา เช่น เด็กอยากได้รถรับส่งระหว่างบ้านมาโรงเรียน เพราะบางพื้นที่ระยะทางจากบ้านและโรงเรียนห่างไกลกัน จึงกัลงวลเรื่องการเดินทาง เพราะเด็กบางคนพ่อแม่ก็ต้องทำงานไม่สามารถมาส่งได้ เป็นต้น ดังนั้นประเด็นนี้จึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการการศึกษาอย่างหนึ่งด้วย 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนคิดว่าจะจัดงบประมาณให้แก่โรงเรียนในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากพบว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีความต้องการงบประมาณมาขับเคลื่อนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการสื่อการเรียนการสอน และอาคารสถานที่  ขณะเดียวกันตนยังพบข้อมูลอีกว่า การเป็นโรงเรียนดีคุณภาพประจำตำบลของพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจริงๆเหมือนใช้แต่ชื่อแต่ไม่มีมาตรฐาน เพราะไม่มีงบประมาณลงไปให้ส่วนเรื่องการเรียนการสอนตนยังพบว่าเด็กยังมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้เรื่องวิชาภาษาไทยทั้งๆที่อายุน่าจะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดแล้ว ซึ่งตนมองว่าเด็กใช้เวลาในโรงเรียนน้อย ดังนั้นขอให้ครูในพื้นที่มุ่งพัฒนาวิชาภาษาไทยให้เด็กมากขึ้น ส่วนค่าตอบแทนการสร้าวขวัญกำลังใจครูนั้นเท่าที่ทราบยังไม่มีใครสะท้อนในเรื่องนี้มา 

“สำหรับการจัดการอาชีวศึกษาของพื้นที่ภาคใต้นั้นจะต้องเพิ่มการแนะแนวการเรียนต่อวายอาชีพให้มากขึ้น เพราะแต่ละพื้นที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ดังนั้นการแนะแนวจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบริหารจัดการการเรียนสายอาชีพของพื้นที่ภาคมต้ได้” นายณัฏฐพล กล่าว


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20