อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

มทร.ธัญบุรีปลื้มนักเรียนแห่สมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปลื้มนักเรียนแห่สมัคร ย้ำชัดจุดแข็งหลักสูตรมุ่งพัฒนาชาติ จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 07.59 น.


เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่าในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษา  6,800 คน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะจากรอบทีแคส 1 มทร.ธัญบุรี มีแผนรับ 1,761 คน ปรากฎว่ามีนักเรียนสมัครถึง 3,600 คน ผ่านการคัดเลือก 2,300 คน ซึ่งจำนวนที่เกินเผื่อไว้เพราะนักเรียนมีโอกาสไม่ยืนยันสิทธิ์ ส่วนทีแคส 2 วางแผนรับ 1,000 คน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ และโรงเรียนเครือข่ายก็คาดว่าจะมีนักเรียนสมัครเกินจำนวนรับเช่นกัน

“การที่ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งประสบปัญหานักเรียนสมัครลดลง แต่ในส่วนของกลุ่ม 9 ราชมงคล มีความได้เปรียบ เพราะไม่ได้รับเฉพาะระดับ ม.6 แต่มีการรับทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีการปรับหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาฯ รวมถึงมีการรวมหลักสูตรที่มีการทับซ้อนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และยังมีการดึงผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหลักสูตรด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

บอกต่อ : 27